29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN

PROGRAMMA

SESSIES

8.30 - 9.30
Atrium

Ontvangst

‘s Ochtends ontvangen we u met open armen voor een kopje koffie of thee en een versnapering om de dag samen te starten.

9.30 -10.30
Elisabethzaal

Welkomst­woord en plenaire zitting

Tijdens onze eerste plenaire sessie verwelkomt OVB-voorzitter Peter Callens u van harte. Vervolgens komt Wouter Torfs aan het woord. In zijn keynote geeft hij het recept prijs hoe Schoenen Torfs erin geslaagd is om tien keer verkozen te worden tot ‘Beste Werkgever van België’ en hoe een fijne werkplek bijdraagt aan de duurzame groei van een bedrijf.

Keuze voormiddag

10.30 - 12.00
GORILLA 3

Kunnen eerste- en tweedelijnsbijstand blijven bestaan?

Specialisten en beleidsmensen debatteren over de eerste- en tweedelijnsbijstand. Is het huidige model een goede blauwdruk voor de toekomst van CJB’s en BJB’s? Is de vergoeding voldoende en goed geregeld? Of is het tijd om het hele systeem te herdenken, en is dat dan in het belang van de overheid, in het belang van de advocaat of in dat van de rechtzoekende?

OVB-bestuurder ‘toegang tot het recht’ Stefan Pieters modereert het debat.

10.30 - 12.00
OKAPI 3

Multi­disciplinair samenwerken: (stop) the one stop shop?

De advocatuur aanvaardt het netwerk en de kostendelende groepering als interprofessionele samenwerkingsverbanden. Heeft de cliënt behoefte aan één aanspreekpunt, een one stop shop?

10.30 - 12.00
GORILLA 4

VOLZET - De valkuilen van het familierecht: tips & tricks

In deze workshop deelt Claudia Van de Velde haar negatieve én positieve ervaringen die ze tijdens een loopbaan van dertig jaar heeft opgedaan: welke valkuilen kom je tegen in het familierecht en hoe kan je vermijden dat je erin verstrikt geraakt?

Helaas is inschrijven voor deze sessie niet meer mogelijk.

10.30 - 12.00
GORILLA 1

Essentiële lessen voor iedere (ver)koper: update van het hervormde consumenten­kooprecht

Het consumentenkooprecht is sinds haar introductie in 1999 niet meer weg te denken uit de contractpraktijk. Twintig jaar later bieden de nieuwe richtlijnen ‘goederen’ en ‘digitale inhoud’ een belangrijke update van die materie met onder meer een nieuwe anterioriteitstermijn, een wijziging van aansprakelijkheidsstermijnen en een herijking van de remedies.

10.30u-12.00u
GORILLA 5

Jeugddeliquentierecht anno 2022: de essentie

In drie korte TED talks geven Dirk De Waele, Saskia Kerkhofs en Geert Decock hun visie op het jeugddelinquentierecht anno 2022. Nadien kan u aan hen al uw vragen stellen.

10.30 - 12.00
OKAPI 2

Hoe onafhankelijk is de partijdige advocaat?

Onafhankelijkheid en partijdigheid zijn twee kernwaarden van de advocaat die hem, samen met zijn beroepsgeheim en de plicht tot het vermijden van belangenconflicten, onderscheiden van andere juridische beroepsbeoefenaars. Maar hoe verhouden deze zich?

12.00 - 13.30
Atrium

Lunch

Tijdens de middagpauze luncht u gezellig in het Atrium en de Marble Hall. Bij mooi weer worden de deuren opengezet en kan u genieten op het terras met zicht op de Antwerpse zoo.

Keuze namiddag 1

13.30 - 15.00
GORILLA 3

Video­conferentie in straf- en jeugd­(delinquentie)­zaken en haar gedrags­psychologische impact

Social distancing heeft de digitalisering van justitie een broodnodige duw in de rug gegeven. Ook videoconferentie maakt vandaag onlosmakelijk deel uit van haar arsenaal. Terwijl het gebruik van dat communicatiesysteem in de rechtszaal voorheen uitzonderlijk was, werd er bij aanvang van de coronacrisis volop mee geëxperimenteerd, zelfs zonder wettelijke grondslag. Al snel zagen nieuwe regels over het gebruik van videoconferentie het levenslicht.

Toch is de aanwending ervan niet probleemloos, in het bijzonder in dikwijls gevoelige straf- en jeugd(delinquentie)zaken.

13.30 - 15.00
OKAPI 3

Hot topics in cybercrime: een praktijkgerichte inkijk

Geen enkel crimineel fenomeen stijgt zo snel als cybercriminaliteit. In 2020 noteerde de politie 200% meer klachten dan het jaar ervoor. Er werden dat jaar 67.000 frauduleuze transacties uitgevoerd op basis van phishing-links voor een totaal nettobedrag van 34 miljoen euro. Nu cybercriminelen steeds meer slachtoffers in hun netten vangen, kan de advocatuur niet achterblijven.

13.30 - 15.00
GORILLA 4

Witter dan wit: hoe maakt u uw kantoor(genoten) witwasproof?

Witwassen van misdaadgeld en financiering van terrorisme verdienen slechts één lot: met wortel en tak uitgeroeid worden. De witwaspreventieregels beogen, met de beste bedoelingen, daaraan een uiterst belangrijke bijdrage te leveren.

Ook advocaten zijn al geruime tijd aan die regels onderworpen, maar de terreinervaring wijst uit dat de loodzware compliance-regels een verhaal zijn van veel lasten met bitter weinig lusten.

13.30 - 15.00
GORILLA 1

Welke groei zit er nog in de advocatuur en wat is ervoor nodig?

Vertegenwoordigers van prominente kantoren gaan in gesprek over de uitdagingen van de advocatuur. Hoe meet je succes en wat is ervoor nodig? Hoe trek je kwaliteit aan en hoe bind je mensen aan je kantoor? Hoe motiveer je jongeren? Is er ruimte voor advocaten-generalisten en voor kleine kantoren? Is er een Orde nodig, is het een hulpmiddel of een (noodzakelijk) kwaad? Is diversiteit een factor voor succes of is het een morele plicht? Hoe verhoudt winstgevendheid zich tot welzijn? Zit er een limiet op de groei in de advocatuur?

OVB-voorzitter Peter Callens modereert het debat.

13.30 - 15.00
GORILLA 5

Hoe moeten advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen open kaart spelen?

Advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen treden op als ondernemers en/of openbare ambtenaren en moeten daardoor tal van informatieplichten volgen die het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van economisch recht hen opleggen.

Deze sessie gaat dieper in op de reikwijdte van die plichten en belicht de problemen die in de praktijk opduiken.

13.30 - 15.00
GORILLA 2

VOLZET - F*Q GDPR: uw meest prangende vragen beantwoord

In deze sessie, die het sluitstuk vormt van onze campagne GDPR-wijzer, staan uw vragen centraal waarmee u als verwerkingsverantwoordelijke nog worstelt in uw beroepspraktijk.

13.30 - 15.00
OKAPI 2

VOLZET - Nieuwigheden in het goederen­recht sinds de hervorming

Sinds 1 september 2021 is het nieuwe goederenrecht in werking getreden, als onderdeel van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Die wet brengt ingrijpende wijzigingen aan in de zakelijke rechten, onder meer op het vlak van het vastgoedrecht. In deze sessies komen een aantal wijzigingen aan bod, met bijzondere aandacht voor de praktijk van de advocaten.

In twee sessies belichten Vincent Sagaert en Nicolas Carette een aantal wijzigingen die van belang zijn voor de beroepspraktijk van de advocaten.

13.30 - 15.00
OKAPI 1

Het migratierecht: de dringende nood aan een grondige hervorming

De vreemdelingenwet die het migratiebeleid in België vandaag bepaalt dateert van 1980. Sindsdien werd de wet al meer dan 100 keer gewijzigd. Heel wat aanpassingen zijn het gevolg van ‘steekvlampolitiek’, waardoor het wetboek een kluwen is geworden. Hoog tijd dus voor een hervorming. 

13.30 - 15.00
Nightingale

De journalist, vriend of vijand?

Hebben advocaten er baat bij te praten met een journalist? Of hou je het als advocaat beter bij ‘geen commentaar’? Zijn de media alleen uit op sensatie? Of kan je toch in vertrouwen communiceren met journalisten? En welke afspraken kan je dan maken, om zeker te zijn dat het gesprek geen schade berokkent aan uw zaak of uw cliënt?

Keuze namiddag 2

15.30 - 17.00
GORILLA 2

Inflatie van prijzen, inflatie van schulden?

Een evaluatie van de rol van schuldactoren en maatregelen ter bestrijding van overmatige schuldenlast

Hoe kunnen we vermijden dat cliënten in een schuldenspiraal terechtkomen? Zijn de bestaande schuldhulpverleningstrajecten toegankelijk en bieden ze wel voldoende soelaas?

15.30 - 17.00
GORILLA 1

Het nieuwe erf- en relatie­vermogens­recht in essentie

Op 13 januari van dit jaar stemde de Kamer in met de grootschalige codificatie van alle bepalingen over het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de giften en de erfovereenkomsten in boek 2, titel 3 en boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 

In deze sessie belichten Johan Du Mongh en Renate Barbaix, die van nabij betrokken waren bij de hervorming van deze belangwekkende materie, de codificatie.

15.30 - 17.00
OKAPI 3

VOLZET - Loopt de straftoemeting in het verkeersrecht op wieltjes?

Bij veel overtreders leeft het gevoel dat de straftoemeting in het verkeersrecht te streng is, terwijl door slachtoffers en hun belangenverenigingen dan weer wordt gepleit voor een verstrenging van de wet. Maar hoe zit dat nu echt?

OKAPI 2

VOLZET - Nieuwigheden in het goederenrecht sinds de hervorming

Sinds 1 september 2021 is het nieuwe goederenrecht in werking getreden, als onderdeel van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Deze wet brengt ingrijpende wijzigingen aan in de zakelijke rechten, onder meer op het vlak van het vastgoedrecht. In deze sessies komen een aantal wijzigingen aan bod, met bijzondere aandacht voor de praktijk van de advocaten. 

In twee sessies belichten Vincent Sagaert en Nicolas Carette een aantal wijzigingen die van belang zijn voor de beroepspraktijk van de advocaten.

15.30 - 17.00
GORILLA 4

VOLZET - Moet de burger zich beschermen tegen toezicht­houders of beschermen toezicht­houders de burger?

In deze sessie gaan advocaten en vertegenwoordigers van toezichthouders en het Marktenhof in debat over de vraag of de rechtsbescherming binnen die regulatoren en tegen hun beslissingen afdoende is.

15.30 - 17.00
GORILLA 5

VOLZET - Crypto-activa: ongrijpbaar voor het recht?

Crypto-activa, zoals cryptomunten, maar ook tokens, zijn niet meer weg te slaan uit de actualiteit: de waarde van de Bitcoin is weer maar eens gestegen of gedaald, de non-fungible token van Wout Van Aert levert bijna 50.000 euro op, enzovoorts.

 

15.30 - 17.00
OKAPI 1

VOLZET - De handhaving van de witwaspreventiewet: kleine oorzaken, grote gevolgen

Op advocaten rusten er witwaspreventieplichten. Ze moeten hun cliënten grondig (blijven) doorlichten en witwasvermoedens aan de stafhouder melden. Het is veelal administratieve rompslomp. Toch nemen advocaten die plichten best ernstig, want de sancties zijn niet min.

Deze sessie staat daarom stil bij het handhavingsluik. Ze gaat dieper in op de controleactiviteiten van de balie en de wisselwerking tussen de tucht- en strafrechtelijke sanctionering van inbreuken op de witwaspreventiewet, die steeds vaker aanleiding geven tot  vervolgingen wegens medeplichtigheid aan witwasoperaties van de cliënt. Deze sessie belicht ook bewijsrechtelijke vraagstukken: wanneer is een witwasmisdrijf bewezen en op wie rust de bewijslast?

17.00 - 18.15
Elisabethzaal

Plenaire zitting

In deze laatste plenaire zitting komen de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, Věra Jourová, de vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees Commissaris voor Transparantie en Waarden, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, OVB-voorzitter Peter Callens, de algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten Robert Crince le Roy en het hoofd van de Belgische delegatie bij de CCBE, Alex Tallon, aan het woord.

18.15 - ...

Avondfeest

Tijd om in schoonheid af te sluiten. Wij zorgen voor live muziek, lekkere hapjes en een gepast drankje gevolgd door een walking dinner.

Wil u het programma overzichtelijk printen? Dan kan u het hier downloaden.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS