nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(3)
Debat
15.15 - 16.30
Okapi 2

VOLZET: Meesterlijk pleiten in burgerlijke zaken: dat doet u zo!

Deze sessie is volzet.

Advocaten baseren maar al te vaak hun pleitstrategie op eigen inzichten, zonder te beseffen dat die misschien niet zijn afgestemd op wat de rechtbank precies van een pleidooi in burgerlijke zaken verwacht. Is een pleidooi wel even belangrijk in eerste aanleg als in hoger beroep? Wat is de ideale duurtijd van een pleidooi? En neemt u best uw cliënt mee naar de zitting? Wat doet u best wel en wat beter niet?

Over deze en andere vragen gaan een topmagistraat en twee doorwinterde advocaten in deze sessie met elkaar in debat om jou een exclusief inzicht te geven in wat een pleidooi voor de rechtbank in burgerlijke zaken kan maken of kraken. Hoewel de focus op jonge advocaten ligt, zal deze sessie ongetwijfeld ook de pleitvaardigheden van meer ervaren professionals aanscherpen. 

OVER DE SPREKER

Marco Schoups

Marco Schoups is Partner bij Schoups. Marco behaalde zijn rechtendiploma in 1986 aan de Katholieke Universiteit Leuven magna cum laude. Hij is advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen en de Balie van Brussel. 

Marco heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in het bijstaan van ondernemingen in procedures en arbitrages, alsook in contractenwerk, het verstrekken van adviezen en het voeren van onderhandelingen. Hij publiceert regelmatig en geeft lezingen en in-house opleidingen.  

Sedert augustus 2021 is hij erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en houder van het certificaat Mediating Disputes aan Harvard Law School, Executive Education, Program on Negotiation, Cambridge, MA, USA. 

OVER DE SPREKER

Dominique Blommaert

Dominique Blommaert is sinds 1994 verbonden aan Janson en werd in 1998 partner. Na zijn studies moderne geschiedenis en recht aan de KUL en een postgraduaat in economisch recht aan de ULB, is hij sinds 1990 wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent. Hij leidt de afdeling bank- en financieel recht bij Janson en is gespecialiseerd in kredietrecht, consumentenrecht en gereguleerde kredieten. Dominique adviseert over bankproducten, vermogensbeheer en contractuele zaken. Met een uitgebreide ervaring in bankgeschillen en ondernemingsrechtelijke procedures, vertegenwoordigt hij financiële instellingen en treedt hij op als arbiter. 

OVER DE SPREKER

Béatrice Ponet

Béatrice Ponet is kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Antwerpen, waar zij voordien sinds december 2003 raadsheer was. Zij zit de B8 kamer voor die o.m. geschillen inzake distributiecontracten, marktpraktijken/mededinging en intellectuele rechten behandelt. 

Ze doctoreerde in 1998 over benamingen van oorsprong en is gastprofessor  aan de Universiteit Antwerpen. Voorheen was zij gedurende 11 jaar deeltijds docent in de Master na Master in het ondernemingsrecht aan dezelfde universiteit, waar ze o.m. een grondige studie van het ondernemingsrecht doceerde.   

Zij is voorzitter van de brc (bijzonder raadgevende commissie) Onrechtmatige Bedingen sedert april 2000 tot op heden en tevens ondervoorzitter van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) sedert 10 september 2023. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS