nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(5)
Debat
10.00 - 11.15
Gorilla 3

F*Q GDPR: uw meest prangende vragen beantwoord

Sinds de GDPR in werking trad op 25 mei 2018, is het privacy-landschap drastisch veranderd. Advocaten moeten hun ‘privacy huishouding’ op orde brengen en tijdens de verwerking van persoonsgegevens allerhande complexe verplichtingen naleven. De GDPR leeft binnen de advocatuur en belangrijke compliance-inspanningen zijn al geleverd. De GDPR-wijzer, gelanceerd door de OVB in oktober 2021 om de advocaat te informeren over deze regelgeving en de concrete beslissingspraktijk van de GBA en het Marktenhof, leverde daartoe een belangrijke bijdrage. Daarnaast bieden we advocaten concrete to do’s, praktische richtsnoeren en templates aan. 

Toch blijft de concrete implementatie van de GDPR nog steeds veel vragen oproepen bij advocaten.

In deze sessie bieden we u daarom een overzicht aan van recente ontwikkelingen die de advocaat aanbelangen en staan we stil bij uw vragen waarmee u als verwerkingsverantwoordelijke nog worstelt in uw beroepspraktijk. 

Bezorg ons per mail uw vragen op voorhand en ontvang op het congres van onze privacy-experten een pasklaar antwoord! Formuleer uw vragen zo concreet mogelijk, dan kunnen we u ook een gedetailleerd antwoord geven. 

OVER DE SPREKER

Anneleen Van de Meulebroucke

Anneleen behaalde in 2011 het diploma van master in de rechten aan de KU Leuven en is sindsdien advocaat bij Eubelius. Daar leidt ze het Digital & gegevensbeschermingsteam. Zij legt zich toe op ICT-recht en nieuwe technologieën, met een focus op data. Haar expertise omvat het volledige spectrum van datawetgeving (waaronder GDPR, open data en de Europese gegevensstrategie) en aanverwante materies, zoals vertrouwensdiensten (eIDAS). Anneleen adviseert cliënten over al deze materies, verleent bijstand bij dataprojecten en vertegenwoordigt organisaties in datagerelateerde geschillen, onder andere naar aanleiding van cyberincidenten.

Zij is partner bij Eubelius sinds 1 januari 2023 en is lid van het managementcomité sinds 1 januari 2024.

OVER DE SPREKER

Nele Somers

Nele richtte in 2018 ARTES op, een niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in Intellectuele Eigendomsrechten (IE), Informatietechnologie (IT), Privacy & Gegevensbescherming en Security. Al vijftien jaar staat zij cliënten bij in alle aspecten van het auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooien, computerrecht, kwekersrecht, bedrijfsgeheimen (knowhow) en geavanceerde commerciële geschillen. 

Na het behalen van haar diploma in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (2007) volgde zij een bijkomende opleiding in het vennootschapsrecht (HUB, 2009) en intellectuele rechten aan de Universiteit van Brussel (HUB, 2011). In juni 2017 promoveerde zij met haar proefschrift over het dagelijks bestuur in de naamloze vennootschap aan de Universiteit Antwerpen. 

Nele trad in 2007 toe aan de Antwerpse balie waar zij ervaring opdeed bij verschillende gevestigde zakenkantoren. Vooraleer Artes op te richten was zij een gevestigde waarde voor IE – en TMC-recht één van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in België.  

Zij is medewerker bij de Universiteit Antwerpen, schrijft boeken en wetenschappelijke bijdragen over de materies waarin het kantoor zich specialiseert en is een veelgevraagd spreker op congressen in binnen- en buitenland.   

OVER DE SPREKER

Jents Debruyne

Na een bezoek aan Websummit (Dublin) richtte Mr. Jents Debruyne in 2017 een niche-kantoor op met focus op IT en Privacy.  Fungerend als vertrouwde Data Protection Officer biedt zij ondersteuning aan diverse ondernemingen. Wat haar drijft is een fascinatie voor de dynamiek tussen een eerder behoudend recht en de snel veranderende digitale wereld. 

OVER DE SPREKER

Erik Valgaeren

Erik Valgaeren behaalde zijn licenciaat rechten aan de KU Leuven in 1990 en een LLM aan de universiteit van Chicago in 1991. Hij studeerde IT Management aan de VUB in 1999 en behaalde een postgraduaat Data Analytics in 2020. 

Hij is actief als advocaat sinds 1992: eerst een jaar aan de balie van New York, nadien aan de Nederlandstalige balie van Brussel en in 2018 aan de balie van Luxemburg. 

Hij is als bestuurder van de OVB bevoegd voor digitalisering en GDPR.

OVER DE SPREKER

Anouk Focquet

Anouk Focquet is vennoot bij Faros, een in Brussel gevestigd kantoor met focus op gegevensbeschermings- en mededingingsrecht. Anouk leidt het data protection team van Faros. Ze staat zowel internationale als nationale ondernemingen bij in onder meer onderzoeken van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, GDPR compliance audits, de beoordeling en melding van datalekken en het opzetten van complexe datagestuurde samenwerkingen van strategisch commercieel belang. Daarnaast heeft zij gedetailleerde kennis van en uitgebreide ervaring met de toepassing van de ePrivacy wetgeving, in het bijzonder in de motorvoertuigenindustrie. Anouk is DPO van de Orde van Vlaamse Balies. 

Naast haar praktijk als advocaat, is Anouk praktijklector aan de Katholieke Universiteit van Leuven (Centre for IT & IP Law), waar zij een cursus over gegevensbescherming geeft aan bachelor- en masterstudenten van de rechtenfaculteit. 

Anouk is co-auteur van een 300 pagina’s monografie over GDPR (2019 & 2022) en voorzitter van de deelredactie voor data protection bij RABG. Ze is ook redactielid bij Computerrecht en een frequente spreker over gegevensbescherming. Anouk heeft diverse artikelen geschreven over privacy, is geaffilieerd onderzoeker bij LSTS aan de VUB en geeft sinds 2020 les over gegevensbescherming aan de Orde van Vlaamse Balies. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS