nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Advocaat

AnneleenVan de Meulebroucke

Over Anneleen Van de Meulebroucke

Anneleen behaalde in 2011 het diploma van master in de rechten aan de KU Leuven en is sindsdien advocaat bij Eubelius. Daar leidt ze het Digital & gegevensbeschermingsteam. Zij legt zich toe op ICT-recht en nieuwe technologieën, met een focus op data. Haar expertise omvat het volledige spectrum van datawetgeving (waaronder GDPR, open data en de Europese gegevensstrategie) en aanverwante materies, zoals vertrouwensdiensten (eIDAS). Anneleen adviseert cliënten over al deze materies, verleent bijstand bij dataprojecten en vertegenwoordigt organisaties in datagerelateerde geschillen, onder andere naar aanleiding van cyberincidenten.

Zij is partner bij Eubelius sinds 1 januari 2023 en is lid van het managementcomité sinds 1 januari 2024.

OVER DE SESSIE

F*Q GDPR: uw meest prangende vragen beantwoord

Sinds de GDPR in werking trad op 25 mei 2018, is het privacy-landschap drastisch veranderd. Advocaten moeten hun ‘privacy huishouding’ op orde brengen en tijdens de verwerking van persoonsgegevens allerhande complexe verplichtingen naleven. De GDPR leeft binnen de advocatuur en belangrijke compliance-inspanningen zijn al geleverd. De GDPR-wijzer, gelanceerd door de OVB in oktober 2021 om de advocaat te informeren over deze regelgeving en de concrete beslissingspraktijk van de GBA en het Marktenhof, leverde daartoe een belangrijke bijdrage. Daarnaast bieden we advocaten concrete to do’s, praktische richtsnoeren en templates aan. 

Toch blijft de concrete implementatie van de GDPR nog steeds veel vragen oproepen bij advocaten.

In deze sessie bieden we u daarom een overzicht aan van recente ontwikkelingen die de advocaat aanbelangen en staan we stil bij uw vragen waarmee u als verwerkingsverantwoordelijke nog worstelt in uw beroepspraktijk. 

Bezorg ons per mail uw vragen op voorhand en ontvang op het congres van onze privacy-experten een pasklaar antwoord! Formuleer uw vragen zo concreet mogelijk, dan kunnen we u ook een gedetailleerd antwoord geven. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS