nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Advocaat

JentsDebruyne

Over Jents Debruyne

Na een bezoek aan Websummit (Dublin) richtte Mr. Jents Debruyne in 2017 een niche-kantoor op met focus op IT en Privacy.  Fungerend als vertrouwde Data Protection Officer biedt zij ondersteuning aan diverse ondernemingen. Wat haar drijft is een fascinatie voor de dynamiek tussen een eerder behoudend recht en de snel veranderende digitale wereld. 

OVER DE SESSIE

F*Q GDPR: uw meest prangende vragen beantwoord

Sinds de GDPR in werking trad op 25 mei 2018, is het privacy-landschap drastisch veranderd. Advocaten moeten hun ‘privacy huishouding’ op orde brengen en tijdens de verwerking van persoonsgegevens allerhande complexe verplichtingen naleven. De GDPR leeft binnen de advocatuur en belangrijke compliance-inspanningen zijn al geleverd. De GDPR-wijzer, gelanceerd door de OVB in oktober 2021 om de advocaat te informeren over deze regelgeving en de concrete beslissingspraktijk van de GBA en het Marktenhof, leverde daartoe een belangrijke bijdrage. Daarnaast bieden we advocaten concrete to do’s, praktische richtsnoeren en templates aan. 

Toch blijft de concrete implementatie van de GDPR nog steeds veel vragen oproepen bij advocaten.

In deze sessie bieden we u daarom een overzicht aan van recente ontwikkelingen die de advocaat aanbelangen en staan we stil bij uw vragen waarmee u als verwerkingsverantwoordelijke nog worstelt in uw beroepspraktijk. 

Bezorg ons per mail uw vragen op voorhand en ontvang op het congres van onze privacy-experten een pasklaar antwoord! Formuleer uw vragen zo concreet mogelijk, dan kunnen we u ook een gedetailleerd antwoord geven. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS