nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(4)
Debat
15.15 - 16.30
Gorilla 4

VOLZET - De gevaarlijke perceptie van grensvervaging tussen advocaat en cliënt

Strafpleiters hebben steeds vaker het gevoel op de korrel te worden genomen door de politie en het parket voor de manier waarop ze hun cliënten verdedigen. Ze zouden samenspannen met de cliënt en deel uitmaken van diens criminele organisatie. Het komt dan wel zelden tot vervolgingen of veroordelingen, toch ervaren strafpleiters dit als een vorm van ongeoorloofde druk die hun onafhankelijkheid en hun beroepsgeheim in het gedrang brengt.

Dit paneldebat gaat dieper in op de vraag wat hiervan aan is en of richtlijnen voor advocaten, politie en parket op hun plaats zijn om te vermijden dat advocaten met het vermeende criminele gedrag van hun cliënten vereenzelvigd worden. 

OVER DE SPREKER

Walter Van Steenbrugge

Walter Van Steenbrugge laat zich als nationaal en internationaal strafpleiter al meer dan drie decennia gelden als een voorvechter van fundamentele mensenrechten. Hij is sinds 1991 de oprichter van de lawfirm “VS Advocaten”, dat gespecialiseerd is in ondernemings-, sport- en strafrecht en gevestigd is te Brussel en Gent. Hij staat zowel slachtoffers als daders van misdrijven bij en gaat in elke zaak tot het uiterste. Het woord en de pen zijn zijn vaste werkinstrumenten. 

OVER DE SPREKER

Philip Daeninck

Philip Daeninck is advocaat aan de balie van Limburg sinds 2000. Hij is lid van de Commissie Strafrecht van de OVB en publiceert geregeld over diverse onderwerpen aangaande het straf(proces)recht. Hij was diverse jaren wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven, waar hij thans nog een praktijkcollege doceert. Tot slot is hij onderzoeker aan het NICC in het kader van een onderzoek naar de voorlopige hechtenis. 

OVER DE SPREKER

John Maes

John Maes begon aan de Balie te Antwerpen in 1991 en is gespecialiseerd in het strafrecht en het strafprocesrecht.  

Hij was jarenlang voorzitter van de Commissie Strafrecht bij de Orde van Vlaamse Balies. Hij is tevens docent strafprocesrecht in het kader van de beroepsopleiding voor de stagiairs.  

Sedert 2016 maakt John Maes deel uit van het kantoor METIS Advocaten. 

OVER DE SPREKER

Erik Schellingen

Erik Schellingen studeerde in 1992 aan de KUL af als licentiaat in de rechten en behaalde in 1996 aan de UA een ManaMa Ondernemingsrecht. Hij is sinds 1992 advocaat, eerst aan de balie van Antwerpen en sinds 1993 aan de balie van Tongeren, waarvan hij van 2014-2016 stafhouder was en medeoprichter van de Balie Limburg. Van 2017 tot 2023 was hij bestuurder bij de Orde van Vlaamse balies. Thans is hij als medestichter en vennoot verbonden aan Belisius Advocaten, met een voorliefde voor het strafrecht. Daarnaast zetelt hij als plaatsvervangend vrederechter in het kanton Bilzen en is hij docent aan de Limburgse politieschool. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS