nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Advocaat

JohnMaes

Over John Maes

John Maes begon aan de Balie te Antwerpen in 1991 en is gespecialiseerd in het strafrecht en het strafprocesrecht.  

Hij was jarenlang voorzitter van de Commissie Strafrecht bij de Orde van Vlaamse Balies. Hij is tevens docent strafprocesrecht in het kader van de beroepsopleiding voor de stagiairs.  

Sedert 2016 maakt John Maes deel uit van het kantoor METIS Advocaten. 

OVER DE SESSIE

VOLZET - De gevaarlijke perceptie van grensvervaging tussen advocaat en cliënt

Strafpleiters hebben steeds vaker het gevoel op de korrel te worden genomen door de politie en het parket voor de manier waarop ze hun cliënten verdedigen. Ze zouden samenspannen met de cliënt en deel uitmaken van diens criminele organisatie. Het komt dan wel zelden tot vervolgingen of veroordelingen, toch ervaren strafpleiters dit als een vorm van ongeoorloofde druk die hun onafhankelijkheid en hun beroepsgeheim in het gedrang brengt.

Dit paneldebat gaat dieper in op de vraag wat hiervan aan is en of richtlijnen voor advocaten, politie en parket op hun plaats zijn om te vermijden dat advocaten met het vermeende criminele gedrag van hun cliënten vereenzelvigd worden. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS