nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Advocaat

PhilipDaeninck

Over Philip Daeninck

Philip Daeninck is advocaat aan de balie van Limburg sinds 2000. Hij is lid van de Commissie Strafrecht van de OVB en publiceert geregeld over diverse onderwerpen aangaande het straf(proces)recht. Hij was diverse jaren wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven, waar hij thans nog een praktijkcollege doceert. Tot slot is hij onderzoeker aan het NICC in het kader van een onderzoek naar de voorlopige hechtenis. 

OVER DE SESSIE

VOLZET - De gevaarlijke perceptie van grensvervaging tussen advocaat en cliënt

Strafpleiters hebben steeds vaker het gevoel op de korrel te worden genomen door de politie en het parket voor de manier waarop ze hun cliënten verdedigen. Ze zouden samenspannen met de cliënt en deel uitmaken van diens criminele organisatie. Het komt dan wel zelden tot vervolgingen of veroordelingen, toch ervaren strafpleiters dit als een vorm van ongeoorloofde druk die hun onafhankelijkheid en hun beroepsgeheim in het gedrang brengt.

Dit paneldebat gaat dieper in op de vraag wat hiervan aan is en of richtlijnen voor advocaten, politie en parket op hun plaats zijn om te vermijden dat advocaten met het vermeende criminele gedrag van hun cliënten vereenzelvigd worden. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS