nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Advocaat

ErikSchellingen

Over Erik Schellingen

Erik Schellingen studeerde in 1992 aan de KUL af als licentiaat in de rechten en behaalde in 1996 aan de UA een ManaMa Ondernemingsrecht. Hij is sinds 1992 advocaat, eerst aan de balie van Antwerpen en sinds 1993 aan de balie van Tongeren, waarvan hij van 2014-2016 stafhouder was en medeoprichter van de Balie Limburg. Van 2017 tot 2023 was hij bestuurder bij de Orde van Vlaamse balies. Thans is hij als medestichter en vennoot verbonden aan Belisius Advocaten, met een voorliefde voor het strafrecht. Daarnaast zetelt hij als plaatsvervangend vrederechter in het kanton Bilzen en is hij docent aan de Limburgse politieschool. 

OVER DE SESSIE

VOLZET - De gevaarlijke perceptie van grensvervaging tussen advocaat en cliënt

Strafpleiters hebben steeds vaker het gevoel op de korrel te worden genomen door de politie en het parket voor de manier waarop ze hun cliënten verdedigen. Ze zouden samenspannen met de cliënt en deel uitmaken van diens criminele organisatie. Het komt dan wel zelden tot vervolgingen of veroordelingen, toch ervaren strafpleiters dit als een vorm van ongeoorloofde druk die hun onafhankelijkheid en hun beroepsgeheim in het gedrang brengt.

Dit paneldebat gaat dieper in op de vraag wat hiervan aan is en of richtlijnen voor advocaten, politie en parket op hun plaats zijn om te vermijden dat advocaten met het vermeende criminele gedrag van hun cliënten vereenzelvigd worden. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS