nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(1)
Seminarie
11.15 - 12.30
Gorilla 5

Bestuurlijk handhaven: wat, waarom en hoe?

In een samenleving is handhaving essentieel. Steeds vaker worden handhavingsbevoegdheden toevertrouwd aan een bestuur, in het bijzonder op lokaal niveau. Toch rijzen er vanuit juridisch oogpunt vragen over deze bestuurlijke handhaving. 

In deze sessie zoomen we in op de (lokale) bestuurlijke handhaving, met een kritisch overzicht van het wetgevende kader en een bespreking van de praktische mogelijkheden en grenzen ervan. Vragen die aan bod komen zijn o.a.: wat is de wettelijke basis van de bevoegdheden van een bestuur in het kader van de bestuurlijke handhaving? Welke bestuurlijke handhavingsinstrumenten heeft een bestuur ter beschikking? Hoe zit het met de rechten van verdediging in een bestuurlijke handhavingsprocedure?  

OVER DE SPREKER

Liesbeth Todts

Liesbeth Todts is docent Bestuursrecht aan de UGent en werkzaam als advocaat aan de Balie Brussel. Ze doctoreerde met een proefschrift over bestuurlijke en strafrechtelijke vrijheidsbeperkingen ter handhaving van de openbare orde. Haar expertise situeert zich vooral in het algemeen bestuursrecht en de bestuurlijke besluitvorming, het recht van de lokale besturen, de bestuurlijke handhaving en het Europees bestuursrecht.  

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS