nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(3)
Debat
10.00 - 12.30
Okapi 3

F*Q Deontologie: uw meest prangende vragen beantwoord

Schrijven we voortaan enkel nog officiële brieven? Welke andere activiteiten mag u als advocaat uitoefenen? En mag u uw ereloon volledig zelf bepalen? 

Deze sessie biedt u een unieke kans om al uw deontologische vragen, problemen en twijfels op voorhand in te sturen, waarna drie gerenommeerde experten in de deontologie er tijdens de sessie dieper op ingaan. Daarnaast zal een deel van deze sessie ook gewijd worden aan de wet tot modernisering van het beroep van advocaat, althans voor zover er tegen 26 april 2024 zicht is op haar goedkeuring. 

OVER DE SPREKER

Philippe De Jaegere

Meester Philippe De Jaegere is advocaat in Kortrijk, gewezen stafhouder van de balie Kortrijk, gewezen bestuurder van de OVB en was gedurende 6 jaar voorzitter van commissie deontologie van de OVB. Hij is ook Europees actief in de CCBE als expert deontologie in de commissie deontologie en in verschillende werkgroepen.  

OVER DE SPREKER

Jan Meerts

Jan Meerts is sinds 1987 advocaat in Antwerpen en maakt deel uit van het kantoor Legant Advocaten. Hij was voorzitter van de Conferentie, zetelde vele jaren in de raad van de Orde en ook als afgevaardigde in de algemene vergadering van de OVB. 

Tussen 2016 en 2018 was hij stafhouder van de balie van Antwerpen. Sinds 1 september 2020 is hij bestuurder bij de OVB, bevoegd voor deontologie en tucht. Hij doceert en publiceert regelmatig, voornamelijk over deontologie. 

OVER DE SPREKER

Edgar Boydens

Edgar Boydens is licentiaat in de rechten (KU Leuven 1978), advocaat en gewezen Stafhouder van de Nederlandse Orde  te Brussel, oud-voorzitter van de OVB. Hij publiceerde heel wat bijdragen over deontologie, en  geeft nog steeds deontologie aan de stageschool voor advocaten. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS