29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN

Een uitstekend netwerkmoment!

U komt naar het congres omdat u iets wil opsteken dat nuttig is voor u als advocaat of voor uw advocatenkantoor. Maar u komt natuurlijk ook omdat u graag eens van gedachten wil wisselen met confraters of met mensen die u anders niet vaak ontmoet.

Lees meer
Programma

In de kijker: de hete hangijzers in de deontologie

Het OVB Congres schuwt vier hete hangijzers in de deontologie niet. Zo geven vier panelleden hun visie over enkele pittige stellingen over de onafhankelijke partijdige advocaat en verneemt u hoe u het best kan omgaan met de pers en hoe uw beroepsgeheim zich daartoe verhoudt. Verder belichten een advocaat, een gerechtsdeurwaarder en een notaris hun informatieplichten en de problemen die daarmee gepaard gaan. Tot slot gaan advocaten met niet-advocaten in debat over de zin of onzin van multidisciplinair samenwerken.

Lees meer
Interview

3 voorzitters van de Jonge balies uiten hun enthousiasme over het programma

Sinds het voorjaar van 2021 was de Orde van Vlaamse Balies het congres al volop aan het voorbereiden, we legden het programma-in-wording op 28 september voor op een commissievergadering van de Conferenties Jonge Balies en we vroegen hen uitdrukkelijk om suggesties. Nu het programma bekend is, was Sofie Demeyer, woordvoerder van de OVB, wel eens benieuwd wat de Jonge Balies er uiteindelijk van vinden. Ze nam een interview af van Marie-Hélène Debaere, voorzitter Conferentie Jonge Balie Ieper, Peter Taffijn, voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie Brussel Nl en Arthur Verhaegen, voorzitter Conferentie Jonge Balie Limburg.  

Lees meer
Podcast

Podcast met staatssecretaris Mahdi over de nieuwe migratiepolitiek

Als het van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi afhangt, is het nieuwe Wetboek over het migratierecht tegen het einde van deze regeerperiode een feit. Zijn medewerkers zijn nu al naarstig aan het schrijven aan de teksten. Dat geeft hij in de podcast Ten Gronde alvast mee aan OVB-woordvoerder Sofie Demeyer. De Vreemdelingenwet van ons land dateert van 1980 en werd sindsdien al meer dan 100 keer gewijzigd. Op het OVB Congres op 29 april debatteren we met een aantal experten en de staatssecretaris over de nieuwe Belgische migratiepolitiek. In de podcast heeft Sofie Demeyer het al over een aantal topics met de staatssecretaris.

Lees meer

Over de toekomst van de advocatuur

Hoe ziet het advocatenberoep er binnen dertig jaar uit en hoe kunt u zich daar nu al op voorbereiden? Reflecteer mee over de toekomst van uw beroep en laat u inspireren door enkele boeiende sprekers.

Lees meer
Podcast, Programma

De advocaat dient maar 1 meester: zijn cliënt. Een podcast over onafhankelijkheid en partijdigheid

Onafhankelijkheid en partijdigheid zijn 2 kernwaarden in het beroep van een advocaat. Een advocaat kan zijn taak alleen maar naar behoren invullen als hij dat in alle onafhankelijkheid kan doen. Er valt heel veel over te vertellen, op het OVB Congres zal het alvast stof opleveren voor een pittig debat.

In de podcast Ten Gronde haalt OVB-woordvoerder Sofie Demeyer al 2 panelleden voor de microfoon: Els Koninckx, voormalig stafhouder balie Limburg en vandaag lid van verschillende OVB-commissies. En Philippe De Jaegere, voormalig stafhouder in Kortrijk en voormalig OVB-bestuurder bevoegd voor deontologie. 

Lees meer

Linde Merkpoel draait uw verzoeknummers live op Radio Jungle

We hebben nog een nieuwtje voor u in petto: we maken live radio op het OVB Congres! Linde Merkpoel is de gastvrouw van Radio Jungle en krijgt OVB-woordvoerder Sofie Demeyer als haar sidekick. Linde heeft uw hulp daarbij nodig, want u bepaalt de muziek die we op Radio Jungle draaien! Vraag dus nu uw verzoeknummer aan en vertel ons waarom we uw plaat moeten draaien.

Lees meer
Programma

Live op YouTube: het grote debat over de jungle van het recht

Via YouTube volgt u live het slotdebat van het OVB Congres op 29 april over allerlei topics die de advocatuur aanbelangen. Hoe gaan we om met:

  • de druk die gerechtelijke instellingen soms zetten op de individuele advocaat
  • het vertrouwelijk overleg van de advocaat en zijn cliënt op het politiekantoor
  • de alsmaar complexere wetgeving waardoor advocaten en rechtzoekenden het bos door de bomen niet meer zien

We hebben het ook over de nood aan een Europese conventie over het beroep van de advocaat en nog zoveel meer.

Daarover debatteren minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, OVB-voorzitter Peter Callens, de algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten Robert Crince le Roy en het hoofd van de Belgische delegatie bij de CCBE, Alex Tallon. OVB-woordvoerder Sofie Demeyer modereert het debat

Lees meer

HET CONGRES IN 'T KORT

Locatie

Het Elisabeth Center is niet zomaar een locatie. Het is een plek met een rijk verleden van verbinding, aandacht voor natuurbehoud en duurzaamheid.

Netwerken

Van advocaat tot deurwaarder en van magistraat tot bedrijfsjurist tot notaris. Dit congres brengt alle juridische professionals samen.

Vernieuwend

We zetten in op een innoverend congres dat verrast door een frisse en hedendaagse dynamiek, en dat bedoelen we niet enkel inhoudelijk.

Sprekers

(Inter)nationale topsprekers nemen u mee in de meest recente juridische inzichten en uitdagingen.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS