nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(1)
Seminarie
10.00 - 12.30
Gorilla 1

Het nieuwe Strafwetboek en de advocaat: mogelijkheden en uitdagingen

Na vele pogingen is het nieuwe Strafwetboek er eindelijk. De hervorming van het fundament van ons strafrecht belooft een belangrijke impact te hebben op tal van aspecten van iedere strafzaak, van de kwalificatie tot en met de straftoemeting en -uitvoering.

In deze sessie zal worden ingegaan op de nieuwe mogelijkheden die dit nieuwe wetboek biedt aan de advocaat om een meer op maat gemaakte bestraffing voor te stellen aan de rechtbank maar ook op een aantal nieuwe maatregelen waarvoor de advocaat beducht moet zijn bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt, zoals nieuwe straffen of aanpassingen aan bestaande straffen.  

OVER DE SPREKER

Jeroen De Herdt

Jeroen De Herdt haalde zijn licentiaat (2007) en doctoraat (2014) in de Rechten. Hij was assistent strafrecht aan de UA (2007-13), waarna hij referendaris was bij het Hof van Cassatie. In 2018 werd hij rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Hij is lid van de Commissie tot hervorming van het strafrecht, auteur van tal van publicaties en lid van meerdere redacties. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS