nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(3)
Debat
10.00 - 12.30
Koningin Elisabethzaal

Boek VI BW - Het hervormde aansprakelijkheidsrecht ontleed

Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel houdende Boek 6 Hervorming van het Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht in de Kamer ingediend. Op 17 januari 2024 werd het wetsvoorstel houdende Boek 6 Hervorming van het Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht in de Kamercommissie Justitie goedgekeurd. De verwachting is dat het nieuwe Aansprakelijkheidsrecht nog in 2024 in het Belgisch Staatsblad zal gepubliceerd worden en in werking zal treden.

Op de agenda staat: 

  • Inleiding over preventie, samenloop en co-existentie  
  • Verantwoordelijkheid voor eigen gedrag 
  • Aansprakelijkheid voor andermans handelingen en zaken  
  • De relatie tussen fout en geleden schade  
  • Boek 6 BW en de implicaties voor klimaatslachtoffers 

Over elk onderwerp geeft een spreker een toelichting, waarna ze graag de discussie aangaan met u als deelnemer. 

OVER DE SPREKER

Thierry Vansweevelt

Thierry Vansweevelt is een juridisch expert met een dubbele rol als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en partner bij het advocatenkantoor Dewallens & Partners. Hij is de auteur van het ‘Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht’. Daarnaast heeft hij zijn bijdrage geleverd als editor aan meerdere invloedrijke werken, waaronder het ‘Handboek Verbintenissenrecht’, het ‘Handboek Verzekeringsrecht’, beide in samenwerking met Britt Weyts, en het ‘Handboek Gezondheidsrecht’ in samenwerking met F. Dewallens. Zijn uitgebreide kennis en toewijding aan het veld maken hem een onmisbare autoriteit op zijn gebied. 

OVER DE SPREKER

Régine Feltkamp

Régine is docent in de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel waar ze de colleges Financieel en Economisch Recht en Bijzondere vraagstukken van verbintenissenrecht & contractrecht doceert. Ze doceerde eveneens de colleges Beginselen van privaatrecht (2007-18)  en Zakenrecht & zakelijke zekerheden (2009-12). 

OVER DE SPREKER

Ludo Cornelis

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS