nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Professor

LudoCornelis

OVER DE SESSIE

Boek VI BW - Het hervormde aansprakelijkheidsrecht ontleed

Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel houdende Boek 6 Hervorming van het Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht in de Kamer ingediend. Op 17 januari 2024 werd het wetsvoorstel houdende Boek 6 Hervorming van het Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht in de Kamercommissie Justitie goedgekeurd. De verwachting is dat het nieuwe Aansprakelijkheidsrecht nog in 2024 in het Belgisch Staatsblad zal gepubliceerd worden en in werking zal treden.

Op de agenda staat: 

  • Inleiding over preventie, samenloop en co-existentie  
  • Verantwoordelijkheid voor eigen gedrag 
  • Aansprakelijkheid voor andermans handelingen en zaken  
  • De relatie tussen fout en geleden schade  
  • Boek 6 BW en de implicaties voor klimaatslachtoffers 

Over elk onderwerp geeft een spreker een toelichting, waarna ze graag de discussie aangaan met u als deelnemer. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS