nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(1)
Seminarie
11.15 - 12.30
Gorilla 3

De AI Verordening: regels voor robots, maar ook voor advocaten? 

Met de AI-verordening is Europa de koploper wat betreft het regelen van kunstmatige intelligentie. De regelgeving bevat een pakket aan ethische normen, technische vereisten en veiligheid die ervoor moeten zorgen dat AI-toepassingen op een eerlijke, transparante en veilige wijze in de maatschappij ingebed kunnen worden.

Afhankelijk van het risico voor de mens, moeten striktere regels nageleefd worden door de bouwers en verkopers van AI. Is de Europese aanpak de juiste of vormen deze strenge regels een concurrentieel nadeel voor Europa in een erg snel evoluerende markt? En op welke wijze kan de advocaat gebruik maken van de nieuwe AI-opportuniteiten in de advocatenpraktijk? Wat zijn mogelijke risico’s en stuit de advocaat hierbij op juridische en deontologische grenzen? 

OVER DE SPREKER

Patrick Van Eecke

Patrick Van Eecke doceert internetrecht aan de Universiteit Antwerpen en is als advocaat-vennoot bij Cooley gespecialiseerd in recht en nieuwe technologieën. Hij is auteur van talloze bijdragen in juridische vakbladen en auteur of editor van boeken zoals “Recht en Elektronische Handel” en “De handtekening in het recht, van pennentrek tot elektronische handtekening”.  

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS