nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Interview, Programma

De stemmen van de toekomst: Conferenties Jonge Balies blikken vooruit op het OVB Congres

Als we de toekomst van de advocatuur willen begrijpen, moeten we luisteren naar de stemmen van jonge advocaten. We vroegen daarom aan enkele voorzitters van de Conferenties Jonge Balies en organisaties van stagiairs naar welke sessies zij uitkijken op het OVB Congres en welke ze willen aanraden aan jonge advocaten. Lees hun inzichten en ontdek hun favoriete plaat!

Vlaams Pleitgenootschap: Mr. Alexander Hamels (balie Brussel Nl.)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Alexander kijk uit naar de sessie over het hervormde aansprakelijkheidsrecht in Boek VI van het BW, met sprekers Thierry Vansweevelt, Régine Feltkamp en Ludo Cornelis. Het lijkt hem enorm relevant voor elke advocaat, ongeacht hun specialisatie. Het wordt een boeiende discussie, dat staat vast. Hij had ook graag de sessie bijgewoond over het aantrekken en behouden van talent in een advocatenkantoor, maar helaas overlapt die met de uiteenzetting over het nieuw aansprakelijkheidsrecht.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Voor jonge advocaten raadt Alexander aan om naar de sessie ‘Juridisch communiceren in klare taal’ te gaan. Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet zo spannend, maar het onderwerp is van groot belang. Als juristen hebben we soms de neiging om te verzanden in academische verhandelingen of archaïsch taalgebruik. Het is echter cruciaal om complexe zaken op een eenvoudige manier uit te leggen.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Alexander hoopt dat Walk on Water van Milk Inc. gedraaid zal worden “omdat het simpelweg een topschijf is”.

De Conferentie: mr. Alex Buelens (balie Antwerpen)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Alex heeft zijn oog laten vallen op twee sessies: “Boek VI BW: het hervormde aansprakelijkheidsrecht ontleed” en “Waarom ‘geen commentaar’ geen goed idee is“. Hij erkent het belang van up-to-date blijven met nieuwe ontwikkelingen in zijn praktijk en de noodzaak van mediatraining.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Voor jonge advocaten beveelt Alex basisvaardigheden aan, zoals “Juridisch communiceren in klare taal” en “Meesterlijk pleiten in straf- en burgerlijke zaken: dat doet u zo!“. Hij onderstreept ook het belang van deontologie met “F*Q deontologie: uw meest prangende vragen beantwoord“. Hij gelooft dat deze sessies een solide basis bieden voor jonge advocaten om hun vaardigheden te ontwikkelen.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Als fervent liefhebber van Fleetwood Mac, hoopt Alex op “The Chain”. De tijdloze muziek van deze band vormt voor hem de perfecte achtergrond, zowel op kantoor als op de dansvloer.

De Vlaamse Conferentie: mr. Maarten Devreese (balie Gent)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Maarten is geboeid door de sessie “Hoe talent aantrekken en behouden in uw advocatenkantoor“. Hij ziet dit als een cruciale uitdaging voor de advocatuur en gelooft dat een beter talentbehoud de hele beroepsgroep ten goede zal komen.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Voor jonge advocaten benadrukt Maarten het belang van duidelijke communicatie met sessies zoals “Juridisch communiceren in klare taal“. Hij gelooft dat dit vertrouwen opbouwt bij cliënten en essentieel is voor pleitwerk voor de rechtbank.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Maarten’s favoriete nummer aller tijden is “Walk of Life” van Dire Straits. Hij beschouwt dit nummer als een tijdloze klassieker die hem altijd in een goede stemming brengt.

Jong Advocaten Brussel: mr. Vincent Verbelen (balie Brussel Nl.)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Vincent kijkt uit naar de keynote “The Future of AI – go digital, stay human“. Hij gelooft dat artificiële intelligentie de advocatuur drastisch zal veranderen en wil graag op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Hij raadt jonge advocaten aan om de sessie “Ademhalen bij stress en spreken voor publiek” bij te wonen, omdat hij gelooft dat stressmanagement en vaardigheden voor publiek spreken essentieel zijn voor een succesvolle carrière als advocaat.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Vincent hoopt op Pommelien Thijs met “Erop of Eronder”. Voor deze gelegenheid koos hij voor een Vlaams nummer waar hij enorm van geniet.

Jonge Balie Dendermonde: mr. Gwenny Demeester (balie Dendermonde)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Gwenny vindt de sessie “F*Q GDPR: uw meest prangende vragen beantwoord” het meest intrigerend. Ze erkent het belang van GDPR in de dagelijkse praktijk en voelt de noodzaak om haar kennis op dit gebied bij te spijkeren. “Ik ben steeds geneigd om mij bij te scholen in de materies die ik op mijn kantoor behandel, terwijl mijn kennis over de GDPR quasi nihil is. Dringend tijd dus om daar iets aan te veranderen”, voegt ze eraan toe.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Naast de GDPR-sessie raadt Gwenny jonge advocaten aan om deel te nemen aan “Meester in cyberveiligheid“, “Marketeers in toga: een gids voor effectieve en deontologische marketing“, en “De AI verordening: regels voor robots, maar ook voor advocaten?“. Ze gelooft dat deze sessies jonge advocaten kunnen helpen bij het begrijpen van ondernemerschap, technologische ontwikkelingen en ethische marketingpraktijken.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Gwenny’s favoriete nummer is “Love’s a Stranger” van Warhaus. Ze beschrijft haar muzieksmaak als eclectisch, variërend van Vivaldi tot Beyoncé, maar Warhaus is een uitzondering. De nummers van Warhaus zijn voor haar allemaal meesterwerken die haar telkens weten te boeien. Het nummer “Love’s a Stranger” heeft voor haar speciale betekenis omdat ze het ontdekte in dezelfde periode als waarin ze haar partner leerde kennen, wat het voor haar extra bijzonder maakt.

Jonge Balie Ieper: mr. Lien Crombez-Dambre (balie West-Vlaanderen)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Lien’s aandacht gaat uit naar “Het nieuwe strafwetboek en de advocaat: mogelijkheden en uitdagingen“. Ze volgt de discussies rond de hervorming van het strafrecht al sinds haar stagetijd en is benieuwd of de voorgestelde hervormingen aansluiten bij de behoeften van de hedendaagse samenleving.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Als ervaren advocaat begrijpt Lien het belang van stressmanagement en publiek spreken. Ze zou jonge advocaten aanraden om deel te nemen aan de sessie “Ademhalen bij stress en spreken voor publiek“, waar ze zelf ook veel aan gehad zou hebben als beginnend advocaat.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Lien’s muzieksmaak wordt vertegenwoordigd door Fred Again met “Adore U”. Dit nummer heeft haar door moeilijke tijden geholpen en haar sterker gemaakt.

Jonge Balie Limburg: mr. Laurens Evens (balie Limburg)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Laurens ziet veel waarde in de sessie “Juridisch communiceren in klare taal“. Hij onderstreept het belang van heldere communicatie, vooral in een tijd waarin het vertrouwen in justitie onder druk staat. Hij legt uit dat communicatie vereist dat de verzender, het medium en de ontvanger op dezelfde golflengte zitten. In een juridische omgeving is dit echter niet altijd het geval, wat kan leiden tot misverstanden. Hij gelooft dat het essentieel is om te leren hoe de communicatie tussen de betrokken partijen beter op elkaar afgestemd kan worden, wat niet alleen boeiend is, maar ook absoluut noodzakelijk.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Hij adviseert jonge advocaten om de sessie “Ademhalen bij stress en spreken voor publiek” bij te wonen. Hij gelooft dat het beheersen van stress en het spreken in het openbaar essentieel zijn voor een succesvolle carrière in de advocatuur.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

GoGo Penguin met “Hopopono” is een nummer dat volgens hem kan helpen om te vertragen en te genieten van het moment, zelfs in tijden van (digitale) versnelling. “Wie goed luistert, hoort misschien zelfs wat magie in het nummer”, voegt hij eraan toe.

Jonge Balie Oudenaarde: mr. Shari De Roose (balie Oudenaarde)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Shari benadrukt het belang van effectief pleiten in een tijd waarin het geschreven woord soms de overhand lijkt te hebben. Daarom beveelt ze de sessies “Meesterlijk pleiten in straf- en burgerlijke zaken: dat doet u zo!” aan.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Ze raadt jonge advocaten aan om deel te nemen aan “Ademhalen bij stress en spreken voor publiek” en “De gevaarlijke perceptie van grensvervaging tussen advocaat en cliënt“. Die sessies kunnen jonge advocaten helpen bij het omgaan met stress en het behouden van de juiste professionele afstand tot cliënten.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Shari’s muzikale voorkeur gaat uit naar Maksim Stojanac & Emma Heester met “Dat hadden wij moeten zijn”, een nummer dat ze graag meerdere keren achter elkaar beluistert, vooral in de wagen.

Jonge Balie Veurne: mr. Sofie Vangheluwe (balie West-Vlaanderen)

Welke sessie heeft uw interesse het meest gewekt?

Sofie is geïnteresseerd in sessies zoals “De advocatuur en de metaverse” en “De AI verordening: regels voor robots, maar ook voor advocaten?“. Ze erkent de opkomst van nieuwe digitale uitdagingen en wil graag leren hoe hiermee om te gaan.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Aan jonge advocaten raadt ze aan om sessies bij te wonen over welzijn en stressmanagement, zoals “Ademhalen bij stress en spreken voor publiek“. Sofie gelooft dat het beheersen van stress van cruciaal belang is, vooral voor jonge advocaten die hun weg in de advocatuur zoeken.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Het “Eye Of The Tiger” van Survivor geeft haar steeds weer energie en herinnert haar aan het belang van doorzettingsvermogen, vooral in de uitdagende wereld van de advocatuur. Het lied heeft ook de juiste vibes en rockgehalte.

Jonge Balie Leuven: mr. Jana Allard (balie Leuven)

Welke sessie heeft het meest uw interesse gewekt?

Voor Jana springt de sessie ‘Het nieuwe strafwetboek en de advocaat: mogelijkheden en uitdagingen’ eruit. Het sluit perfect aan bij haar expertise en is bovendien zeer actueel.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

‘Ademhalen bij stress en spreken voor publiek’. Als advocaat voor een bomvolle rechtszaal pleiten, geeft vaak wat stress. Het is essentieel voor jonge advocaten om te leren hoe ze met die stress kunnen omgaan en zich er zeker niet door te laten beperken.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Africa van Toto. Het is een soort ‘lijfliedje’ dat ik deel met mijn beste vriendinnen, die ik bovendien heb leren kennen aan de balie. We zaten samen op een kantoor, waar we onze stage hebben gedaan. Inmiddels hebben we elk ons eigen kantoor uitgebouwd, maar zijn nog steeds beste vriendinnen!

Vertegenwoordiger der Stagiairs Vlaams Pleitgenootschap: mr. Nicolas Vermeulen (balie Brussel Nl.)

Welke sessie heeft het meest uw interesse gewekt?

Nicolas is vooral geïntrigeerd door “Boek VI BW – Het hervormde aansprakelijkheidsrecht ontleed“. Dit nieuwe boek binnen het BW wordt echt relevant voor veel praktijken. Elke advocaat zal ermee te maken krijgen en het op een gegeven moment moeten beheersen. Deze sessie is voor Nicolas dan ook zeer relevant.

Welke sessie(s) zou u jonge advocaten aanbevelen om bij te wonen?

Zonder twijfel: “Meesterlijk pleiten in burgerlijke zaken en in strafzaken“. Het is een van die dingen die je meestal niet leert aan de universiteit, maar toch ontzettend belangrijk is. Het vermogen om op een scherpe, overtuigende manier te pleiten is essentieel in ons vak.

Welke plaat hoopt u live op de radio te horen?

Nicolas zou graag “Brussel” van Johan Verminnen horen als een eerbetoon aan onze prachtige hoofdstad.

Laat u inspireren door bovenstaande inzichten en wie weet ontdekt u ook uw nieuwe favoriete plaat terwijl u geniet van de juridische hoogstandjes op het congres!

Geef ook uw favoriete plaat door >>

FacebookTwitterLinkedIn

OOK INTERESSANT

10.00 - 11.15
Gorilla 3

F*Q GDPR: uw meest prangende vragen beantwoord

10.00 - 11.15
Darwin hall

Hoe talent aantrekken en behouden in uw advocatenkantoor?

10.00 - 12.30
Gorilla 1

Het nieuwe Strafwetboek en de advocaat: mogelijkheden en uitdagingen

10.00 - 12.30
Okapi 3

F*Q Deontologie: uw meest prangende vragen beantwoord

10.00 - 12.30
Koningin Elisabethzaal

Boek VI BW - Het hervormde aansprakelijkheidsrecht ontleed

11.15 - 12.30
Gorilla 3

De AI Verordening: regels voor robots, maar ook voor advocaten? 

14.00 - 15.15
Koningin Elisabethzaal

Marketeers in toga: een gids voor effectieve en deontologische marketing

14.00 - 15.15
Gorilla 3

Laatste plaatsen - Meesterlijk pleiten in strafzaken: dat doet u zo!

14.00 - 15.15
Darwin hall

Ademhalen bij stress en spreken voor publiek

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS