nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Programma

De toekomst van advocatuur: 3 trends

In de snel evoluerende wereld van het beroep als advocaat staan zowel mensen als technologie centraal. Het Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Rapport 2023 werpt een fascinerend licht op de huidige stand van zaken in deze dynamische sector, na uitgebreide kwalitatieve interviews met 700 professionals uit advocatenkantoren en juridische afdelingen.

Uitdagingen in talentbeheer

Een van de meest opvallende conclusies van het rapport betreft de uitdagingen waarmee de juridische sector wordt geconfronteerd op het gebied van talentbeheer. Met 81% van de juridische professionals in advocatenkantoren die verwachten dat het aantrekken en behouden van talent de komende één tot drie jaar een impact zal hebben op advocatenkantoren en juridische afdelingen, wordt duidelijk dat de sector voorbereid moet zijn op een paradigmaverschuiving.

De eis van technologisch geavanceerde kantoren, in combinatie met de wens van professionals voor hybride of fulltime telewerken, creëert een complexe situatie. Advocatenkantoren moeten zich aanpassen aan deze veranderende verwachtingen om competitief te blijven en talent aan te trekken dat in staat is om te gedijen in een steeds meer gedigitaliseerde juridische omgeving.

Tijdens de sessie “HOE TALENT AANTREKKEN EN BEHOUDEN IN UW ADVOCATENKANTOOR?” krijgt u praktische en concrete tips, de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en hoort ‘best practices’ over deze uitdaging, onder leiding van Khedi Verhaeghe. Na 5 jaar aan de Brusselse balie maakte ze de overstap naar Wolters Kluwer die nu met dit rapport komen. Zij neemt haar ervaringen bij het begeleiden van advocatenkantoren en hun medewerkers bij veranderingsprocessen mee in deze interactieve sessie.

De opkomst van AI en GenAI

Een tweede bevinding van het rapport is de snel toenemende acceptatie van kunstmatige intelligentie (AI) en generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) binnen advocatenkantoren. Bijna driekwart (73%) van de juridische professionals geeft aan dat ze in het komende jaar van plan zijn GenAI in hun werk te integreren. Dat getuigt van een groeiend bewustzijn van de efficiëntievoordelen en het diepere begrip dat AI-tools kunnen bieden.

Echter, niet iedereen ziet GenAI op dezelfde manier. Terwijl 43% van de advocaten GenAI als een opportuniteit beschouwt voor hun juridische carrière, bekijkt een aanzienlijke minderheid van 25% het als een bedreiging. Interessant genoeg ziet 26% het zowel als een opportuniteit als een bedreiging, wat wijst op een gemengd sentiment binnen de sector.

Hoe kunt u als advocaat profiteren van deze nieuwe mogelijkheden en welke risico’s en grenzen komen daarbij kijken? Ontdek de kansen en uitdagingen tijdens de keynote “THE FUTURE OF AI – GO DIGITAL, STAY HUMAN”

Juridische technologie in de dagelijkse praktijk

Juridische technologie speelt een cruciale rol in het dagelijkse werk van juridische professionals. Terwijl 87% aangeeft dat technologie hun werk heeft verbeterd, is er nog ruimte voor groei, aangezien slechts 46% van de advocaten gelooft dat ze technologie volledig benutten, terwijl 50% bezig is met de overstap en 4% denkt dat ze meer van deze mogelijkheden zouden kunnen benutten.

Op welke wijze kan u als advocaat gebruik maken van de nieuwe AI-opportuniteiten in uw advocatenpraktijk? Wat zijn mogelijke risico’s en stuit u hierbij op juridische en deontologische grenzen? Ontdek het tijdens deze sessie >>

Conclusie

Het Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Rapport 2023 schetst een helder beeld van de toekomst in de juridische wereld, waar professionals de potentie van AI erkennen maar ook uitdagingen ervaren in het benutten van technologie. Talentbeheer blijkt een cruciaal aspect te zijn in deze snel veranderende omgeving. De sleutel tot succes ligt in het omarmen van technologische vooruitgang en het flexibel inspelen op de behoeften van zowel professionals als cliënten.

Tijdens verschillende sessies op het OVB Congres krijgt u de kans om deze trends verder te verkennen en ideeën uit te wisselen over hoe ze kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig advocatenkantoor. We kijken ernaar uit om samen de koers uit te stippelen voor de evolutie van de advocatuur.

Over Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Rapport 2023

Het Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Rapport 2023 is tot stand gekomen na kwantitatieve interviews met 700 juristen van advocatenkantoren, juridische afdelingen en zakelijke dienstverleners in de VS en negen Europese landen (waaronder België). Het onderzoekt hoe de verwachtingen van cliënten, technologie en markttrends van invloed zijn op de toekomst van het juridisch beroep en hoe juridische organisaties voorbereid zijn om deze aan te pakken. De enquête werd in 2023 online afgenomen door een vooraanstaande internationale onderzoeksorganisatie, in opdracht van Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer is wereldwijd een toonaangevende leverancier van juridische en compliance-oplossingen. De divisie Legal & Regulatory van Wolters Kluwer legt de brug tussen diepgaande domeinkennis en geavanceerde technologie, waardoor professionals in staat worden gesteld hun productiviteit te verbeteren en betere resultaten te behalen.

Wolters Kluwer, als partner van het OVB Congres, draagt bij aan het verrijken van kennis en inzichten. Als makers van het Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Rapport 2023 spelen zij een essentiële rol in het voeden van de discussies tijdens de sessies.

FacebookTwitterLinkedIn

OOK INTERESSANT

10.00 - 11.15
Darwin hall

Hoe talent aantrekken en behouden in uw advocatenkantoor?

11.15 - 12.30
Gorilla 3

De AI Verordening: regels voor robots, maar ook voor advocaten? 

15.15 - 16.30
Gorilla 1

Advocatensoftware: uitdagingen en opportuniteiten

17.00 - 18.00
Koningin Elisabethzaal

The Future of AI - Go digital, Stay Human

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS