nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Advocaat

JasmineMalekzadem

Over Jasmine Malekzadem

Jasmine Malekzadem behaalde in 2009 haar Master in de Rechten aan de KU Leuven, gevolgd door een Manama in Vennootschapsrecht aan de HUB Brussel in 2010. Ze werd datzelfde jaar lid van de balie Brussel en startte haar carrière bij Eubelius. Hier specialiseerde ze zich in Vastgoedrecht en heeft ze uitgebreide ervaring opgebouwd in Geschillenbeslechting. Sinds 2019 is ze actief bij het advocatenkantoor Janson in Gent. 

Vanaf 2010 is Jasmine verbonden aan het Instituut Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven, eerst als assistent en momenteel als wetenschappelijk medewerker. Sinds 2023 doceert ze Goederenrecht. Ze heeft diverse nationale en internationale publicaties op haar naam staan, waaronder een artikel over ‘Beslag op domeinnamen’ uit 2009. Daarnaast is ze een frequente spreker op gespecialiseerde evenementen, zoals Themis in 2012 en 2021. 

In 2019 trad ze toe tot de Beroepscommissie Beroepsopleiding bij de OVB. In 2023 werd ze lid van de commissies Diversiteit en Inclusie en Publiek en Ondernemingen bij de balie Gent. Bovendien levert Jasmine bijdragen in de vorm van opiniestukken voor publicaties zoals Knack en De Tijd. 

OVER DE SESSIE

Diversiteit & inclusie binnen de advocatuur

Binnen onze advocatuur groeit het besef van het cruciale belang van een diverse en inclusieve werkomgeving. Een dergelijke omgeving bevordert niet alleen de productiviteit en kwaliteit van ons werk, maar stimuleert ook creativiteit, innovatie, betrokkenheid en teamplezier, wat leidt tot hogere cliënttevredenheid.

Diversiteit omvat onder andere gendergelijkheid, gelijke kansen en een variëteit aan geaardheden, leeftijden, talen, achtergronden, culturen en denkwijzen. Binnen onze sector zien we gelukkig tal van inspirerende initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie. 

Tijdens deze sessie zal Eve Vlemincx eerst een motiverende keynote presenteren. Daarna gaat stafhouder Els Koninckx, bestuurder Kwaliteit & Opleiding bij de Orde van Vlaamse Balies, in gesprek met een bevlogen panel bestaande uit uit mr. Jasmine Malekzadem (Janson), Mr. Anne Marie De Clerck (Jordan + Ray), Hassan al Hilou (Capital vzw) en Kathleen (Kat) Van Nuffel (Steptoe en Legal Diversity & Inclusion Alliance over hun praktijkervaringen en inzichten. 

Diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje, inclusie is gevraagd worden om samen te dansen. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS