nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Advocaat

JanMeyers

Over Jan Meyers

Jan is een ervaren advocaat met een solide academische en professionele achtergrond. Hij heeft zijn academische studies aan de Katholieke Universiteit Leuven voltooid, waar hij in 1974 zijn graad van Licentiaat in de Rechten behaalde. Vervolgens zette hij zijn studie voort aan de Harvard University, waar hij in 1975 zijn Master of Laws (LL.M.) behaalde. In 1982 voltooide hij zijn Doctor of the Science of Law (J.S.D.) aan Stanford University. 

Gedurende een aanzienlijk deel van zijn carrière was Jan verbonden aan Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Tussen 1986 en 2015 bekleedde hij de functie van partner binnen dit internationale advocatenkantoor. Sinds 2016 heeft hij de rol van Senior Counsel bij hetzelfde bedrijf. Hij is actief als advocaat in Brussel. 

OVER DE SESSIE

Advocaten: juridische reddingswerkers of ethische poortwachters?

Zijn advocaten maatschappelijke poortwachters die onethisch of maatschappelijk onwenselijk gedrag moeten buitenhouden? 

Advocaten moeten zich houden aan de wet en de deontologie. Volgens hun eed mogen zij ook geen zaken aanraden of verdedigen die zij naar eer en geweten niet geloven rechtvaardig te zijn. 

Dat impliceert dat individuele advocaten vrij zijn om niet op te treden voor cliënten die volgens hen onethische doeleinden nastreven. Maar geldt dat ook collectief, voor de hele beroepsgroep? 

Advocaten worden soms gebrandmerkt als lakeien van maatschappelijk onwenselijk of aldus aangemerkt gedrag. Zeker bij adviserend optreden: de minst belaste weg vinden, advies verlenen aan industrie die toxische producten verspreidt, vervuilend is of bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ga zo maar door. 

Dat kan niet alleen onze reputatie, maar ook ons gezag, onze morele geloofwaardigheid en dus onze maatschappelijke functie aantasten. Hoe moet de advocatuur daarmee omgaan?    

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS