nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Kamervoorzitter in de Raad van State

JohanLust

Over Johan Lust

Johan Lust was van 1981 tot 1988 advocaat te Brugge. Hij werd in 1988 benoemd als adjunct-auditeur in de Raad van State en in 1990 als auditeur. Hij is er sinds 1999 actief in de staatsraad en  sinds 2013 is hij voorzitter van de Xde kamer, die bevoegd is inzake lokale besturen en inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. 

OVER DE SESSIE

De Raad van State: 75-jarige zet een paar tandjes bij

In 2023 vierde de Raad van State zijn 75e verjaardag geteld vanaf de installatie van zijn eerste leden op 9 oktober 1948. In die 75 jaar sprak de Raad van State bijna 258.000 arresten uit en werden bijna 75.000 adviezen verleend.   

In die 75 jaar werd de Raad van State ook regelmatig hervormd en opnieuw in 2023. Voor de afdeling Bestuursrechtspraak is het centraal doel: snellere rechtspraak, in feite 18 maanden voor een gewoon annulatieberoep zonder procedurele incidenten, en voor de afdeling Wetgeving meer adviezen die worden verleend binnen de gevraagde termijn. 

De hervorming bevat twee delen: 

  • een aanzienlijke uitbreiding van het wettelijk kader van ambtsdragers via de wet van 6 september 2022 
  • hervormingen van de procedure in de afdeling Bestuursrechtspraak en de afdeling Wetgeving via de wet van 11 juli 2023 en twee koninklijke besluiten van 21 juli 2023 (hervormingen procedure resp. zaken van hoger openbaar belang); een derde koninklijk besluit tot wijziging van het procedurebesluit kort geding moet nog volgen. 

In deze uiteenzetting wordt nader ingegaan op de hervorming van de afdeling Bestuursrechtspraak.   Wat wordt verwacht van de advocaat en wat is nieuw voor de Raad.  Topics zijn zeker het kort geding dat sneller zal worden behandeld met termijnen in functie van de aard van het dossier, de samenvatting van het middel, de tussenkomst, de termijnen voor het verslag van de auditeur,   de behandeling van  vragen tot handhaving van de gevolgen, de   hakbijlprocedures, de dossiers van hoger openbaar belang, de herstelbeslissing als instrument om te komen tot meer finale geschillenbeslechting en het uit te werken Vademecum.  Kortom: een kennismaking met de booster die de Raad van State sneller en nog beter moet maken. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS