29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Mr.

HugoLamon

Economisch recht

Over Hugo Lamon

Hugo Lamon is advocaat in Hasselt, voormalig lid van de Hoge Raad voor de Justitie en voormalig bestuurder van de OVB. Hij publiceerde boeken en bijdragen over advocatendeontologie en economisch recht. Hij is reeds jaren actief in het maatschappelijk debat over justitie, onder meer via zijn wekelijkse blog ‘Lamon op woensdag’ op jubel.be.

Hugo Lamon
OVER DE SESSIE

Hoe moeten advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen open kaart spelen?

Advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen treden op als ondernemers en/of openbare ambtenaren en moeten daardoor tal van informatieplichten volgen die het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van economisch recht hen opleggen.

Deze sessie gaat dieper in op de reikwijdte van die plichten en belicht de problemen die in de praktijk opduiken.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS