nog
26/4/2024 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Advocaat

Dimitride Béco

Over Dimitri de Béco

Dimitri de Béco is ingeschreven aan de Franstalige balie van Brussel sinds 2005 en al bijna 20 jaar actief als strafpleiter doorheen het hele land, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant. Mr. de Béco heeft opgetreden in meer dan 40 assisenzaken, zowel voor beschuldigden als voor burgerlijke partijen. Hij was assistent strafrecht en strafprocesrecht aan de (Franstalige) Universiteit Saint-Louis te Brussel van 2009 tot 2022 en is voormalig voorzitter van de commissie strafrecht van de Franstalige balie te Brussel (van 2015 tot 202).

Mr. de Béco is lid van de commissie strafrecht van de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies, die hij regelmatig vertegenwoordigt ter gelegenheid van parlementaire debatten over voorstellen tot wetswijzigingen, en is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding in cassatieprocedure in strafzaken.

OVER DE SESSIE

Laatste plaatsen - Meesterlijk pleiten in strafzaken: dat doet u zo!

Advocaten baseren maar al te vaak hun pleitstrategie op eigen inzichten, zonder te beseffen dat die misschien niet overeenkomen met wat de rechtbank precies van een pleidooi in strafzaken verwacht. Hoe verhoudt het pleidooi zich tot de geschreven conclusies? Is het pleidooi even belangrijk in eerste aanleg als in hoger beroep? En hoe bereidt u uzelf en uw cliënt voor op de zitting? Kortom: wat doet u best wel en wat beter niet?

Over deze en andere vragen gaan een topmagistraat en twee doorwinterde advocaten in deze sessie met elkaar in debat om jou een exclusief inzicht te geven in wat een pleidooi voor de rechtbank in strafzaken kan maken of kraken. Hoewel de focus op jonge advocaten ligt, zal deze sessie ongetwijfeld ook de pleitvaardigheden van meer ervaren professionals aanscherpen. 

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS