29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Pr. dr.

ThomasIncalza

Witwas

Over Thomas Incalza

Thomas Incalza is advocaat bij de Brusselse balie, verbonden met het kantoor Quinz. Hij is doctor in de rechten en gastprofessor aan KU Leuven en UHasselt. In april 2013 adviseerde hij het ESEC over de redactie van de vierde antiwitwasrichtlijn. In 2018 doctoreerde hij aan de KU Leuven met een proefschrift over de buitengewone positie van fiscale fraude als basismisdrijf voor witwassen. Sinds 2020 zetelt hij in de commissie straf- en strafprocesrecht van de OVB.

OVER DE SESSIE

VOLZET - De handhaving van de witwaspreventiewet: kleine oorzaken, grote gevolgen

Op advocaten rusten er witwaspreventieplichten. Ze moeten hun cliënten grondig (blijven) doorlichten en witwasvermoedens aan de stafhouder melden. Het is veelal administratieve rompslomp. Toch nemen advocaten die plichten best ernstig, want de sancties zijn niet min.

Deze sessie staat daarom stil bij het handhavingsluik. Ze gaat dieper in op de controleactiviteiten van de balie en de wisselwerking tussen de tucht- en strafrechtelijke sanctionering van inbreuken op de witwaspreventiewet, die steeds vaker aanleiding geven tot  vervolgingen wegens medeplichtigheid aan witwasoperaties van de cliënt. Deze sessie belicht ook bewijsrechtelijke vraagstukken: wanneer is een witwasmisdrijf bewezen en op wie rust de bewijslast?

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS