29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Coördinator Welzijnsonthaal Vlinderpaleis

SteffyDe Puysseleir

Eerste- & tweedelijnsbijstand

Over Steffy De Puysseleir

Steffy De Puysseleir studeerde sociaal werk en psychologie. Na ervaring op te doen binnen verschillende werkingen van CAW Antwerpen, is ze nu de coördinator van het welzijnsonthaal van het Vlinderpaleis. Aan dat onthaal in het Antwerpse justitiepaleis werken hulpverleners, advocaten en griffies samen om burgers met eender welke hulpvraag verder te helpen.

OVER DE SESSIE

Kunnen eerste- en tweedelijnsbijstand blijven bestaan?

Specialisten en beleidsmensen debatteren over de eerste- en tweedelijnsbijstand. Is het huidige model een goede blauwdruk voor de toekomst van CJB’s en BJB’s? Is de vergoeding voldoende en goed geregeld? Of is het tijd om het hele systeem te herdenken, en is dat dan in het belang van de overheid, in het belang van de advocaat of in dat van de rechtzoekende?

OVB-bestuurder ‘toegang tot het recht’ Stefan Pieters modereert het debat.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS