29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Bestuurder OVB

StefanPieters

Eerste- & tweedelijnsbijstand

Over Stefan Pieters

Stefan Pieters studeerde rechten aan de UGent en vatte in 1997 zijn stage aan op het kantoor waaraan hij nog steeds verbonden is. Stefan was eerst lokaal actief in verschillende commissies, werd vervolgens verkozen als lid van de raad van de Orde en was een aantal jaar ondervoorzitter van het BJB van de balie Brugge. Na 6 jaar lid te zijn geweest van de algemene vergadering van de OVB, werd hij in 2013 verkozen als bestuurder van de OVB. Sinds 2017 is hij ook bevoegd voor de juridische (tweedelijns)bijstand.

OVER DE SESSIE

Kunnen eerste- en tweedelijnsbijstand blijven bestaan?

Specialisten en beleidsmensen debatteren over de eerste- en tweedelijnsbijstand. Is het huidige model een goede blauwdruk voor de toekomst van CJB’s en BJB’s? Is de vergoeding voldoende en goed geregeld? Of is het tijd om het hele systeem te herdenken, en is dat dan in het belang van de overheid, in het belang van de advocaat of in dat van de rechtzoekende?

OVB-bestuurder ‘toegang tot het recht’ Stefan Pieters modereert het debat.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS