29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Pr. dr.

MietVanderhallen

Rechtspsychologie

Over Miet Vanderhallen

Miet Vanderhallen is verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen en de faculteit rechten van Maastricht University. Zij doceert rechtspsychologie en voert onderzoek naar verhoren en rechterlijke besluitvorming. Zij is ook verbonden aan de SUPRALAT-training.

OVER DE SESSIE

Video­conferentie in straf- en jeugd­(delinquentie)­zaken en haar gedrags­psychologische impact

Social distancing heeft de digitalisering van justitie een broodnodige duw in de rug gegeven. Ook videoconferentie maakt vandaag onlosmakelijk deel uit van haar arsenaal. Terwijl het gebruik van dat communicatiesysteem in de rechtszaal voorheen uitzonderlijk was, werd er bij aanvang van de coronacrisis volop mee geƫxperimenteerd, zelfs zonder wettelijke grondslag. Al snel zagen nieuwe regels over het gebruik van videoconferentie het levenslicht.

Toch is de aanwending ervan niet probleemloos, in het bijzonder in dikwijls gevoelige straf- en jeugd(delinquentie)zaken.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS