29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Kabinetschef

Luc Vanhees­wijck

Fiscaal recht

Over Luc Vanhees­wijck

Luc Vanheeswijck is in 1983 afgestudeerd als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Hij is onmiddellijk na zijn studies begonnen als advocaat aan de Brusselse balie en was vooral actief in het fiscaal recht. Sinds 2014 is hij kabinetschef van de stafhouder van de NOAB. In die hoedanigheid volgt hij ook de naleving van de witwaswetgeving mee op. Hij is eveneens lid van de witwascontrolecel van de OVB. Daarnaast doceert hij ook de cursus fiscale procedure aan de faculteit rechten van de KU Leuven.

OVER DE SESSIE

VOLZET - De handhaving van de witwaspreventiewet: kleine oorzaken, grote gevolgen

Op advocaten rusten er witwaspreventieplichten. Ze moeten hun cliënten grondig (blijven) doorlichten en witwasvermoedens aan de stafhouder melden. Het is veelal administratieve rompslomp. Toch nemen advocaten die plichten best ernstig, want de sancties zijn niet min.

Deze sessie staat daarom stil bij het handhavingsluik. Ze gaat dieper in op de controleactiviteiten van de balie en de wisselwerking tussen de tucht- en strafrechtelijke sanctionering van inbreuken op de witwaspreventiewet, die steeds vaker aanleiding geven tot  vervolgingen wegens medeplichtigheid aan witwasoperaties van de cliënt. Deze sessie belicht ook bewijsrechtelijke vraagstukken: wanneer is een witwasmisdrijf bewezen en op wie rust de bewijslast?

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS