29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Stafhouder

JohanDu Mongh

Familierecht

Over Johan Du Mongh

Johan Du Mongh is doctor in de rechten en sinds 1993 als advocaat verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Hij is er sinds september 2021 stafhouder. Hij treedt ook op als plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep van Antwerpen en als CEPINA-arbiter in private rechtspraak. Verder werd hij in 2006 benoemd als professor aan de KU Leuven, waar hij vandaag vakken over het familierecht en het familiaal vermogensrecht doceert.

OVER DE SESSIE

Het nieuwe erf- en relatie­vermogens­recht in essentie

Op 13 januari van dit jaar stemde de Kamer in met de grootschalige codificatie van alle bepalingen over het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de giften en de erfovereenkomsten in boek 2, titel 3 en boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 

In deze sessie belichten Johan Du Mongh en Renate Barbaix, die van nabij betrokken waren bij de hervorming van deze belangwekkende materie, de codificatie.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS