29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Bestuurder OVB

HansDe Meyer

Vermogensrecht

Over Hans De Meyer

Hans De Meyer is sinds 1985 actief aan de balie. Hij is gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht. Hij was jarenlang lid van de raad van de Orde van de balie Gent en de algemene vergadering van de OVB. Van 2013 tot 2015 was hij stafhouder van de balie Gent.

Daarnaast is hij bestuurder bij de OVB, bevoegd voor financiën en collectieve voorzieningen. Voordien was hij bevoegd voor financiën en IT/Diplad. Hij is ook bestuurder bij Diplad.

OVER DE SESSIE

Hoe onafhankelijk is de partijdige advocaat?

Onafhankelijkheid en partijdigheid zijn twee kernwaarden van de advocaat die hem, samen met zijn beroepsgeheim en de plicht tot het vermijden van belangenconflicten, onderscheiden van andere juridische beroepsbeoefenaars. Maar hoe verhouden deze zich?

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS