29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Rechter in de politierechtbank

ChrisDe Roy

Verkeersrecht

Over Chris De Roy

Na zijn rechtenstudies werkte Chris De Roy als assistent straf- en strafprocesrecht aan de UA. Daarna werd hij via de gerechtelijke stage benoemd tot substituut-procureur des Konings in Antwerpen.

Sinds 2016 is hij politierechter in Oost-Vlaanderen, waar hij ook de functie van persrechter uitoefent. Hij is daarnaast als praktijkassistent verbonden aan de UA en werd ook verkozen tot effectief lid van de adviesraad van de magistratuur.

OVER DE SESSIE

VOLZET - Loopt de straftoemeting in het verkeersrecht op wieltjes?

Bij veel overtreders leeft het gevoel dat de straftoemeting in het verkeersrecht te streng is, terwijl door slachtoffers en hun belangenverenigingen dan weer wordt gepleit voor een verstrenging van de wet. Maar hoe zit dat nu echt?

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS