29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Mr.

BarbaraHuylebroek

Strafrecht

Over Barbara Huylebroek

Barbara Huylebroek is licentiaat in de criminologische wetenschappen en master in de rechten. Onmiddellijk na haar studies is zij gestart als advocaat aan de balie Brussel Nl en is hoofdzakelijk actief in het strafrecht. Zij doceert daarnaast, als assistente, materieel strafrecht aan de faculteit rechten en criminologie aan de VUB en is sinds 2018 lid van de raad van de Orde en sinds 2020 voorzitter van het BJB. Tot slot is zij actief als substituut-bondsprocureur bij de Belgische Voetbalbond.

OVER DE SESSIE

VOLZET - De handhaving van de witwaspreventiewet: kleine oorzaken, grote gevolgen

Op advocaten rusten er witwaspreventieplichten. Ze moeten hun cliënten grondig (blijven) doorlichten en witwasvermoedens aan de stafhouder melden. Het is veelal administratieve rompslomp. Toch nemen advocaten die plichten best ernstig, want de sancties zijn niet min.

Deze sessie staat daarom stil bij het handhavingsluik. Ze gaat dieper in op de controleactiviteiten van de balie en de wisselwerking tussen de tucht- en strafrechtelijke sanctionering van inbreuken op de witwaspreventiewet, die steeds vaker aanleiding geven tot  vervolgingen wegens medeplichtigheid aan witwasoperaties van de cliënt. Deze sessie belicht ook bewijsrechtelijke vraagstukken: wanneer is een witwasmisdrijf bewezen en op wie rust de bewijslast?

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS