29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(2)
10.30 - 12.00
GORILLA 1

Essentiële lessen voor iedere (ver)koper: update van het hervormde consumenten­kooprecht

Het consumentenkooprecht is sinds haar introductie in 1999 niet meer weg te denken uit de contractpraktijk. Twintig jaar later bieden de nieuwe richtlijnen ‘goederen’ en ‘digitale inhoud’ een belangrijke update van die materie met onder meer een nieuwe anterioriteitstermijn, een wijziging van aansprakelijkheidsstermijnen en een herijking van de remedies.

In deze sessie gaan twee specialisten meer specifiek in op de principes van de Belgische omzettingswetgeving. Ze geven ook een antwoord op deze vragen:

  • Wat zijn de vernieuwingen ten opzichte van Wet Consumentenkoop 1999?
  • Welke rechtspraak blijft relevant?
  • Wat is de impact op een bestaande (standaard)overeenkomst?
OVER DE SPREKER

Bernard Tilleman

Bernard Tilleman is prodecaan en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is onder meer lid van de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie en covoorzitter van de commissie tot hervorming van het bijzonder overeenkomstenrecht.

OVER DE SPREKER

Frederik Van den Abeele

Frederik Van den Abeele is assistent aan het Instituut voor Contractenrecht (KU Leuven) en gastmedewerker aan de UHasselt.

Hij werkte samen met professor Tilleman aan het ‘Overzicht van Rechtspraak Koop’ (TPR 2021) en de boeken Gevolgen van de koop (reeks Beginselen Belgisch Privaatrecht) en Weens Koopverdrag.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS