29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(6)
10.30 - 12.00
OKAPI 3

Multi­disciplinair samenwerken: (stop) the one stop shop?

De advocatuur aanvaardt het netwerk en de kostendelende groepering als interprofessionele samenwerkingsverbanden. Heeft de cliënt behoefte aan één aanspreekpunt, een one stop shop?

Of zeggen we: “Stop the one stop shop!”, nu ook de wetgever en de hoogste (inter)nationale rechtscolleges de eigenheid van het beroep van advocaat erkennen wegens zijn specifieke beroepsgeheim en onafhankelijkheid?

Marco Schoups, Katrin Roggeman, Els Steen, Bart Van Coile en Kathleen De hornois gaan de discussie aan over de geïntegreerde samenwerking met niet-advocaten, de inbreng van vreemd kapitaal en de eventuele onverenigbaarheden tussen juridische beroepen. OVB-bestuurder deontologie Jan Meerts modereert het debat.

OVER DE SPREKER

Jan Meerts

Jan Meerts is sinds 1987 advocaat in Antwerpen en maakt deel uit van het kantoor Legant Advocaten. Hij was voorzitter van de Conferentie, zetelde vele jaren in de raad van de Orde en ook als afgevaardigde in de algemene vergadering van de OVB.

Tussen 2016 en 2018 was hij stafhouder van de balie van Antwerpen. Sinds 1 september 2020 is hij bestuurder bij de OVB, bevoegd voor deontologie, tucht en regulering. Hij doceert en publiceert regelmatig, voornamelijk over deontologie.

OVER DE SPREKER

Kathleen De hornois

Kathleen De hornois staat aan het hoofd van het publiek en administratief recht departementteam en maakt ook deel uit van het real estate practice team. Ze werd benoemd tot managing partner van Deloitte Legal Belgium in 2021.

Kathleen heeft een uitgebreide ervaring in bestuursrecht, overheidsopdrachten, publiek/private partnerschappen, milieuwetgeving, stedenbouw en vastgoed in het algemeen.

OVER DE SPREKER

Els Steen

Els Steen werd verkozen als voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ).

Els startte haar carrière aan de Antwerpse balie. Vervolgens ging ze in 2004 als bedrijfsjurist aan de slag bij Delhaize Groep. In 2012 werd ze vicepresident Legal Affairs bij Delhaize Belgium en stapte vervolgens in 2016 over naar Ahold Delhaize waar ze momenteel, sinds 2021, de functie van CLO (Chief Legal Officer) Europa en Indonesië op zich neemt.

OVER DE SPREKER

Bart Van Coile

Bart Van Coile is oprichter en vennoot bij Van Coile & Partners. Sinds 2019 is hij ook voorzitter van het ITAA. Bart is gelukkig getrouwd en vader van 3 kinderen. Intussen is hij ook grootvader. Bart is zeer gedreven in alles wat hij onderneemt en is steeds leergierig. Dit in combinatie met zijn jarenlange ervaring, maken van hem een uitmuntende spreker.

OVER DE SPREKER

Katrin Roggeman

Katrin Roggeman is notaris in Brussel sinds 2004 bij Van Halteren. Sinds juni is ze voorzitter van Fednot. Ze steunt, als voorzitter, de ontwikkeling van digitale toepassingen zoals de online platformen Biddit of StartMyBusiness. De digitale evoluties zijn voor haar echter geen reden om de menselijke aspecten van het notarieel beroep uit het oog te verliezen.

Marco Schoups
OVER DE SPREKER

Marco Schoups

Marco Schoups is partner bij Schoups en verbonden aan de balie provincie Antwerpen en de balie van Brussel. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in het bijstaan van ondernemingen in procedures en arbitrages, en ook in contractenwerk, het verstrekken van adviezen en het voeren van onderhandelingen. Hij was stafhouder van de balie provincie Antwerpen van 2018 tot 2020.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS