29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(4)
10.30 - 12.00
GORILLA 3

Kunnen eerste- en tweedelijnsbijstand blijven bestaan?

Specialisten en beleidsmensen debatteren over de eerste- en tweedelijnsbijstand. Is het huidige model een goede blauwdruk voor de toekomst van CJB’s en BJB’s? Is de vergoeding voldoende en goed geregeld? Of is het tijd om het hele systeem te herdenken, en is dat dan in het belang van de overheid, in het belang van de advocaat of in dat van de rechtzoekende?

OVB-bestuurder ‘toegang tot het recht’ Stefan Pieters modereert het debat.

OVER DE SPREKER

Stefan Pieters

Stefan Pieters studeerde rechten aan de UGent en vatte in 1997 zijn stage aan op het kantoor waaraan hij nog steeds verbonden is. Stefan was eerst lokaal actief in verschillende commissies, werd vervolgens verkozen als lid van de raad van de Orde en was een aantal jaar ondervoorzitter van het BJB van de balie Brugge. Na 6 jaar lid te zijn geweest van de algemene vergadering van de OVB, werd hij in 2013 verkozen als bestuurder van de OVB. Sinds 2017 is hij ook bevoegd voor de juridische (tweedelijns)bijstand.

OVER DE SPREKER

Jan De Lien

Jan De Lien is advocaat en houdt zich vooral bezig met administratief recht. Hij is sinds 2001 betrokken bij het Bureau voor Juridische Bijstand van de balie provincie Antwerpen. Daar leidt hij een team van negen medewerkers en een dertigtal advocaten. Samen behandelen ze zo’n 50.000 aanvragen pro-Deobijstand wat neerkomt op 200 aanvragen per dag.

OVER DE SPREKER

Steffy De Puysseleir

Steffy De Puysseleir studeerde sociaal werk en psychologie. Na ervaring op te doen binnen verschillende werkingen van CAW Antwerpen, is ze nu de coördinator van het welzijnsonthaal van het Vlinderpaleis. Aan dat onthaal in het Antwerpse justitiepaleis werken hulpverleners, advocaten en griffies samen om burgers met eender welke hulpvraag verder te helpen.

OVER DE SPREKER

Bernard de Leest

Bernard de Leest was van 1983 tot 1996 jurist en leidinggevende bij het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam. Daarna ging hij aan de slag als advocaat bij Zumpolle advocaten in Utrecht. Vanaf 2013 is hij ook lid van de algemene raad van de Nederlandse  Orde van advocaten. Hij is ook werkzaam als hoofddocent in de beroepsopleiding advocatuur en docent aan de Universiteit van Amsterdam.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS