29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(5)
10.30 - 12.00
OKAPI 2

Hoe onafhankelijk is de partijdige advocaat?

Onafhankelijkheid en partijdigheid zijn twee kernwaarden van de advocaat die hem, samen met zijn beroepsgeheim en de plicht tot het vermijden van belangenconflicten, onderscheiden van andere juridische beroepsbeoefenaars. Maar hoe verhouden deze zich?

Toch blijkt de onafhankelijkheid als onaantastbaar principe op diverse vlakken bedreigd, zowel bij ons als in het buitenland. De advocaat oefent andere activiteiten uit, hij zetelt als plaatsvervangend rechter, hij verleent juridische diensten via online platformen, … Is hij wel voldoende onafhankelijk als hij slechts enkele cliënten bijstaat?

Ook stellen sommigen de partijdigheid als grondbeginsel van het beroep in vraag. Volstaan de andere kernwaarden?

Bovendien is er tussen beide essentiële plichten een spanningsveld. Moet de advocaat slaafs zijn cliënt volgen? Moet hij rekening houden met de gevoeligheden van de maatschappij of met de rechtmatige belangen van de tegenpartij?

Een pittig debat, gemodereerd door OVB-bestuurder Hans De Meyer, over deze en andere kwesties.

OVER DE SPREKER

Hans De Meyer

Hans De Meyer is sinds 1985 actief aan de balie. Hij is gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht. Hij was jarenlang lid van de raad van de Orde van de balie Gent en de algemene vergadering van de OVB. Van 2013 tot 2015 was hij stafhouder van de balie Gent.

Daarnaast is hij bestuurder bij de OVB, bevoegd voor financiën en collectieve voorzieningen. Voordien was hij bevoegd voor financiën en IT/Diplad. Hij is ook bestuurder bij Diplad.

OVER DE SPREKER

Els Koninckx

Els Koninckx is sinds 1991 advocaat aan balie Hasselt, later Limburg. Ze behaalde het getuigschrift ‘Cassatie in strafzaken’. Ze was vicestafhouder van de balie Limburg van 2017 tot 2018 en stafhouder van 2018 tot 2020. Ze was lid van de algemene vergadering van de OVB van 2016 tot 2021 en is vandaag lid van de OVB-commissies communicatie, welzijn en kwaliteitszorg.

OVER DE SPREKER

Hafida Talhaoui

Hafida Talhaoui is sinds 1994 advocaat bij de balie van Antwerpen en sinds 2017 partner bij Tillid Advocaten. Ze treedt regelmatig op als gerechtelijk mandataris. Daarnaast is ze bemiddelaar in familiezaken en arbiter.

OVER DE SPREKER

Herman Buyssens

Herman Buyssens is de dynamische senior partner van het nichekantoor Buyssens Advocaten Sociaal Recht. Als gewezen stafhouder van de Antwerpse balie blijft hij geëngageerd in de Vlaamse en Europese advocatuur. Hij is ook hoofdredacteur van het vakblad Today’s Lawyer.

OVER DE SPREKER

Philippe De Jaegere

Philippe De Jaegere is licentiaat in de rechten en in het notariaat. Hij is hoofdzakelijk actief in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, maar bouwde ook een ruime praktijk op in het contractenrecht, het goederenrecht en het aannemingsrecht.

Hij was stafhouder van de balie Kortrijk (2000-2002), bestuurder van de OVB (2003-2011) en hoofd van de Belgische delegatie bij de Raad van Europese Balies (2009-2011).

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS