29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(2)
OKAPI 2

VOLZET - Nieuwigheden in het goederenrecht sinds de hervorming

Sinds 1 september 2021 is het nieuwe goederenrecht in werking getreden, als onderdeel van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Deze wet brengt ingrijpende wijzigingen aan in de zakelijke rechten, onder meer op het vlak van het vastgoedrecht. In deze sessies komen een aantal wijzigingen aan bod, met bijzondere aandacht voor de praktijk van de advocaten. 

In twee sessies belichten Vincent Sagaert en Nicolas Carette een aantal wijzigingen die van belang zijn voor de beroepspraktijk van de advocaten.

In dit tweede deel van deze sessie gaan de sprekers in op de volgende onderwerpen:

  • (Mede-)eigendom
  • Vruchtgebruik
  • Erfpacht
OVER DE SPREKER

Vincent Sagaert

Prof. dr. Vincent Sagaert is Gewoon Hoogleraar aan de KU Leuven en de KULAK en advocaat vastgoedrecht aan de balie van Brussel bij het kantoor Eubelius. Hij is hoofdredacteur van het ‘Tijdschrift voor Privaatrecht’ en lid van de kernredactie van het Rechtskundig Weekblad. Hij bereidde samen met prof. Pascale Lecocq het nieuwe goederenrecht voor in opdracht van de minister van Justitie.

OVER DE SPREKER

Nicolas Carette

Prof. dr. Nicolas Carette is hoogleraar goederenrecht en bijzondere overeenkomsten aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij partner bij Equator Advocaten, gespecialiseerd in publiek en privaat vastgoedrecht.

Hij is co-hoofdredacteur van het ‘Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed’ en auteur van talrijke publicaties voornamelijk in het vastgoedrecht.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS