29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(6)
15.30 - 17.00
GORILLA 4

VOLZET - Moet de burger zich beschermen tegen toezicht­houders of beschermen toezicht­houders de burger?

In deze sessie gaan advocaten en vertegenwoordigers van toezichthouders en het Marktenhof in debat over de vraag of de rechtsbescherming binnen die regulatoren en tegen hun beslissingen afdoende is.

In de loop der jaren zagen meerdere toezichthouders het levenslicht – vaak als doorstart van bestaande organen – zoals de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), de Belgische Mededingingsautoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en nog vele andere. Niet alleen informeren en adviseren die autoriteiten overheden bij de beleidsvorming, maar ook bepalen zij voor een stuk het beleid, en handhaven ze binnen hun domein met controles en administratieve sancties de naleving van de regels door ondernemingen en burgers.

Het resulterende contentieux werd grotendeels ondergebracht bij het Marktenhof. De sprekers van deze sessie delen elk hun visie daarover en gaan met elkaar in debat. OVB-voorzitter Peter Callens modereert het debat.

OVER DE SPREKER

Isabelle Buelens

Isabelle Buelens is sinds 1994 advocaat aan de balie Brussel Nl. en vennoot bij het kantoor Ambos Law.

Isabelle is gespecialiseerd in het mededingingsrecht, consumentenrecht en distributierecht. Zij is ervaren in procedures voor de Belgische en Europese rechtbanken en treedt op voor de Belgische Mededingingsautoriteit en de Europese Commissie.

Sinds februari 2022 is zij ook benoemd als assessor bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

OVER DE SPREKER

Peter Callens

Peter Callens is voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies en gewezen stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. Hij is advocaat bij het kantoor Loyens & Loeff.

OVER DE SPREKER

Benoît Allemeersch

Prof. Benoît Allemeersch studeerde rechten aan de Kulak, Duke University, de KU Leuven en Yale Law School.

Sinds 1999 is hij advocaat aan de balie van Brussel. Daarnaast doceert hij als deeltijds hoogleraar aan de KU Leuven. Hij adviseert ook geregeld de Belgische wetgever als academisch expert.

OVER DE SPREKER

Dirk Van Liedekerke

Dirk Van Liedekerke is advocaat aan de balie Brussel Nl en is partner bij CMS. Hij is voornamelijk actief in de domeinen van het mededingingsrecht en de elektronische communicatie zowel op nationaal als op Europees vlak. Hij is een alumnus van de Universiteit Gent en het Europacollege, waar hij ook assistent geweest is.

OVER DE SPREKER

Jacques Steenbergen

Prof. dr. Jacques Steenbergen is voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit. Hij was van 2007 tot 2013 directeur-generaal van de algemene directie mededinging in de FOD Economie. Hij is emeritus buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij was voorheen partner in het kantoor Allen & Overy.

OVER DE SPREKER

David Stevens

Vooraleer hij de eerste voorzitter werd van de GBA, was David Stevens functionaris voor Gegevensbescherming bij Telenet en Nielsen. David heeft meer dan 20 jaar expertise in recht en ICT. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker en directeur van het Centre for Intellectual Property and ICT Law (CiTiP) bij de KU Leuven. Hij verdedigde zijn thesis in 2009 met als onderwerp de onafhankelijkheid van de regelgevende instanties in de telecommunicatie- en mediasector.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS