29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(7)
15.30 - 17.00
OKAPI 3

VOLZET - Loopt de straftoemeting in het verkeersrecht op wieltjes?

Bij veel overtreders leeft het gevoel dat de straftoemeting in het verkeersrecht te streng is, terwijl door slachtoffers en hun belangenverenigingen dan weer wordt gepleit voor een verstrenging van de wet. Maar hoe zit dat nu echt?

Volgens de 18e-eeuwse Italiaanse filosoof Cesare Beccaria is het beter om misdaden te voorkomen dan ze te bestraffen, en daarin speelt, zo stelt hij, niet de wreedheid van de straf een rol, maar wel het feit dat het onmogelijk is om haar te ontlopen.

Om dat doel te bereiken, zijn twee elementen van cruciaal belang: enerzijds glasheldere wetten, die proportionele, gematigde straffen vooropstellen die een diepe, bestendige indruk nalaten op daders en hun medeburgers, anderzijds onwrikbare rechters die de wetten strikt en voorspelbaar toepassen, zonder de beklaagde echter zijn rechten op verdediging te ontnemen.

In deze sessie laten politierechters hun licht schijnen over hun rol in de toepassing van de straffen en de veiligheidsmaatregelen voor verkeersmisdrijven, de impact daarvan op daders en slachtoffers, en de vraag of er in het verkeersstrafrecht al dan niet meer moet worden ingezet op alternatieve vormen van bestraffing. Stafhouder Els Koninckx modereert het debat.

OVER DE SPREKER

Chris De Roy

Na zijn rechtenstudies werkte Chris De Roy als assistent straf- en strafprocesrecht aan de UA. Daarna werd hij via de gerechtelijke stage benoemd tot substituut-procureur des Konings in Antwerpen.

Sinds 2016 is hij politierechter in Oost-Vlaanderen, waar hij ook de functie van persrechter uitoefent. Hij is daarnaast als praktijkassistent verbonden aan de UA en werd ook verkozen tot effectief lid van de adviesraad van de magistratuur.

OVER DE SPREKER

Helga Van de Put

Helga Van de Put is rechter in de politierechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen. Zij is ook lid van de redactieraad van het ‘Tijdschrift van de Politierechters’ uitgegeven door die Keure.

OVER DE SPREKER

Sophie Lodewyckx

Sophie Lodewyckx is sinds 2019 politierechter in Leuven. Voordien werkte ze drie jaar aan de balie, een jaar als jurist bij de Rijkswacht en twintig jaar bij het parket.

Daarnaast is ze occasioneel lesgever bij het Instituut voor Gerechtelijke opleiding. Ze is medeauteur van het ‘Geannoteerd Wetboek Politierechtbank – editie 2022’ van de uitgeverij Larcier-Intersentia.

OVER DE SPREKER

Luc Brewaeys

Luc Brewaeys is politierechter in Vilvoorde. Hij is ook secretaris van het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters en lid van de redactieraad van het tijdschrift ‘Verkeer, aansprakelijkheid, Verzekering’. Daarnaast is hij praktijklector voor het vak “Schade en schadeloosstelling” aan de KU Leuven.

OVER DE SPREKER

Paul Geukens

Paul Geukens was 33 jaar lang advocaat aan de (huidige) balie Limburg. Als advocaat legde hij zich toe op verkeers- en verzekeringsrecht. In 1997 legde hij de eed af als plaatsvervangend politierechter in de politierechtbank Tongeren. In 2013 werd hij beëdigd als effectief politierechter in de politierechtbank Hasselt.

OVER DE SPREKER

Stijn Mannaert

Stijn Mannaert is licentiaat in de rechten en in het notariaat. Hij werd in 1998 gerechtelijk stagiair en nadien parketmagistraat in Turnhout. Sinds 2009 is hij rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Daarnaast is Stijn bestuurslid van het Koninklijk Verbond van Vrede-en Politierechters. Hij is ook voorzitter van de Commissie van Toezicht bij de gevangenis van Turnhout.

OVER DE SPREKER

Els Koninckx

Els Koninckx is sinds 1991 advocaat aan balie Hasselt, later Limburg. Ze behaalde het getuigschrift ‘Cassatie in strafzaken’. Ze was vicestafhouder van de balie Limburg van 2017 tot 2018 en stafhouder van 2018 tot 2020. Ze was lid van de algemene vergadering van de OVB van 2016 tot 2021 en is vandaag lid van de OVB-commissies communicatie, welzijn en kwaliteitszorg.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS