29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(4)
13.30 - 15.00
GORILLA 3

Video­conferentie in straf- en jeugd­(delinquentie)­zaken en haar gedrags­psychologische impact

Social distancing heeft de digitalisering van justitie een broodnodige duw in de rug gegeven. Ook videoconferentie maakt vandaag onlosmakelijk deel uit van haar arsenaal. Terwijl het gebruik van dat communicatiesysteem in de rechtszaal voorheen uitzonderlijk was, werd er bij aanvang van de coronacrisis volop mee geëxperimenteerd, zelfs zonder wettelijke grondslag. Al snel zagen nieuwe regels over het gebruik van videoconferentie het levenslicht.

Toch is de aanwending ervan niet probleemloos, in het bijzonder in dikwijls gevoelige straf- en jeugd(delinquentie)zaken.

Deze sessie geeft een kritisch overzicht van het normatieve kader over het gebruik van videoconferentie in straf- en jeugd(delinquentie)zaken en schetst zijn gedragspsychologische impact op de procesactoren.

Joachim Meese geeft een introductie en schets het wetgevend kader. Daarna belicht Laurens Claes de praktische toepassing van videoconferencing. Miet Vanderhallen en Robert Horselenberg delen enkele rechtspsychologische inzichten en gedragsmatige invloeden op de actoren.

Robert Horselenberg
OVER DE SPREKER

Robert Horselenberg

Robert Horselenberg is sinds 2005 rechtspsycholoog en sinds 2020 als universitair hoofddocent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht verbonden. Hij is ook co-redacteur van het handboek rechtspsychologie ‘Routes van het Recht’. Sinds 2006 is hij in ongeveer 200 zaken opgetreden als getuige-deskundige over rechtspsychologische onderwerpen.

OVER DE SPREKER

Joachim Meese

Prof. dr. Joachim Meese is  hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen en doceert er strafprocesrecht en grondige studie strafprocesrecht. Daarnaast is hij advocaat aan de balie van Gent sedert 1999. In 2018 startte hij een eigen kantoor.

OVER DE SPREKER

Laurens Claes

Laurens Claes is sinds 2017 werkzaam als mandaatassistent strafrecht en doctorandus aan de faculteit rechten van de UA. Hij doctoreert over de proportionaliteit van de straf. Hij was voordien advocaat in het strafrecht en heeft bijzondere expertise in de straftoemeting en de strafuitvoering.

OVER DE SPREKER

Miet Vanderhallen

Miet Vanderhallen is verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen en de faculteit rechten van Maastricht University. Zij doceert rechtspsychologie en voert onderzoek naar verhoren en rechterlijke besluitvorming. Zij is ook verbonden aan de SUPRALAT-training.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS