29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(3)
13.30 - 15.00
GORILLA 5

Hoe moeten advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen open kaart spelen?

Advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen treden op als ondernemers en/of openbare ambtenaren en moeten daardoor tal van informatieplichten volgen die het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van economisch recht hen opleggen.

Deze sessie gaat dieper in op de reikwijdte van die plichten en belicht de problemen die in de praktijk opduiken.

Wat de cliënt moet weten van zijn advocaat en waarom dat niet alles is

Advocaten zijn ook beoefenaar van een vrij beroep, wat hen nog steeds een bijzondere ondernemer maakt.

In de sessie gaat Hugo Lamon eerst in op de concreet na te leven regels. Die worden getoetst aan een aantal oude deontologische principes van het beroep.

Daarna reflecteert hij over de vraag of die deontologie nog zinvol is, zeker nu advocaten steeds meer andere activiteiten mogen uitoefenen. De beroepsgroep mag die vragen niet uit de weg gaan, wil het beroep op termijn nog relevant zijn.

Is de wettelijke en dubbele informatieplicht van de gerechtsdeurwaarder absoluut?

Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat de informatieplicht zowel telt ten aanzien van de schuldeiser als de schuldenaar. Maar is de informatieplicht absoluut? Kan in eender welke stand van het geding eender welke informatie worden gedeeld door de gerechtsdeurwaarder met alle betrokken partijen?

Veelal is het dansen op een slappe koord. Kris Slabbaert geeft een overzicht van welke databanken wettelijk mogen worden geconsulteerd en in hoeverre die al dan niet gedeeltelijk mogen worden gedeeld.

Hoever strekt de informatieplicht van de notaris-openbaar ambtenaar?

De notaris is een openbaar ambtenaar die zijn ambt uitoefent binnen het kader van een vrij beroep. Hij wordt in veel gevallen door één partij bij een transactie aangesteld, terwijl de andere partij een andere notaris aanstelt. In een aantal andere gevallen vervult de notaris een gerechtelijk mandaat.

Philippe De Jonghe gaat in op de vraag of de informatieplicht die op de notaris rust, verschilt naargelang de opdracht die hij vervult.  Heeft de tussenkomst van een tweede notaris, een invloed op de omvang van die  informatieplicht? En wat gebeurt er wanneer andere professionelen (advocaten, belastingconsulenten, …) betrokken zijn. Komt het de notaris toe om te pogen een onevenwicht in kennis recht te trekken?

OVER DE SPREKER

Fernande Crabbé

Fernande Crabbé is ondervoorzitster van het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, gewezen lid/secretaris van de arrondissementskamer van Brussel en bestuurder van de verkoopzaal van de gerechtsdeurwaarders van Brussel.

OVER DE SPREKER

Phillippe De Jonghe

Philippe De Jonghe is notaris in Oostende en voormalig syndicus en voorzitter van de Kamer van Notarissen van de provincie West-Vlaanderen. Als voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen ziet hij toe op de naleving van het openbaar belang bij de voorbereiding van de reglementen die het notariële ambt beheersen. Hij is ook extern lid van het College van Toezicht, dat in de schoot van de OVB werd opgericht.

Hugo Lamon
OVER DE SPREKER

Hugo Lamon

Hugo Lamon is advocaat in Hasselt, voormalig lid van de Hoge Raad voor de Justitie en voormalig bestuurder van de OVB. Hij publiceerde boeken en bijdragen over advocatendeontologie en economisch recht. Hij is reeds jaren actief in het maatschappelijk debat over justitie, onder meer via zijn wekelijkse blog ‘Lamon op woensdag’ op jubel.be.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS