29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(6)
13.30 - 15.00
OKAPI 1

Het migratierecht: de dringende nood aan een grondige hervorming

De vreemdelingenwet die het migratiebeleid in België vandaag bepaalt dateert van 1980. Sindsdien werd de wet al meer dan 100 keer gewijzigd. Heel wat aanpassingen zijn het gevolg van ‘steekvlampolitiek’, waardoor het wetboek een kluwen is geworden. Hoog tijd dus voor een hervorming. 

Meteen na zijn aantreden benoemde Staatssecretaris Sammy Mahdi de professoren Dirk Vanheule en Luc Leboeuf als voorzitters van de commissie om die hervorming voor te bereiden. Na bevraging van alle actoren op het terrein werd een tekst opgemaakt die vervolgens door de politiek moet goedgekeurd worden. Geen eenvoudige taak, aangezien migratie een erg gevoelig thema is. 

In deze sessie bespreken we met een panel aan experten en de Staatssecretaris zelf hoe de nieuwe Belgische migratiepolitiek vorm zal krijgen. Mr. Luc Denys modereert het debat.

OVER DE SPREKER

Dirk Vanheule

Dirk Vanheule is gewoon hoogleraar publiekrecht aan de Universiteit Antwerpen, verbonden aan de onderzoeksgroep overheid en recht en het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies. Hij focust zich daar op staatsrecht, publiek procesrecht en migratierecht. Hij is ook advocaat in Gent bij het kantoor Storme, Leroy & Van Parys.

OVER DE SPREKER

Geert De Boeck

Na zijn rechtenstudies aan de VUB, ging Geert De Boeck aan de slag bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Tussen 2003 en 2007 werkte hij als adviseur, en later als adjunct-kabinetschef, bij de beleidscel van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken.

In 2007 werd hij benoemd tot rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Sinds 2017 is hij er voorzitter.

OVER DE SPREKER

Sammy Mahdi

Sammy Mahdi is staatssecretaris voor Asiel en Migratie en bevoegd voor de Nationale Loterij. Hij studeerde politieke wetenschappen aan de VUB en haalde daarna een master internationaal en Europees recht. Van 2014 tot 2017 was hij parlementair medewerker. Hij was jarenlang voorzitter van JONGCD&V. In Vilvoorde was hij actief als bestuurslid en fractievoorzitter.

OVER DE SPREKER

Luc Denys

Luc Denys is sinds 1976 actief als advocaat. Hij is gewezen lid van de probatiecommissie Brussel, plaatsvervangend vrederechter en plaatsvervangend lid van de commissie advies voor vreemdelingen en van de commissie regularisatiewet.

Hij doceert het vak vreemdelingenrecht aan de advocaten-stagiairs en hij is ook de auteur van het ‘Handboek over vreemdelingenrecht’.

OVER DE SPREKER

Dirk Van den Bulck

Dirk Van den Bulck is Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de  Staatlozen sinds 2005. Hij loodste het CGVS doorheen meerdere hervormingen van de asielprocedure en meerdere asielcrisissen in België.

Doorheen zijn carrière bekleedde Dirk verschillende functies in de asiel- en migratiesector.

OVER DE SPREKER

Kati Verstrepen

Kati Verstrepen legt zich met haar kantoor Antigone Advocaten toe op het vreemdelingenrecht. Zowel als voormalig bestuurder bij de OVB als in haar hoedanigheid van stafhouder van de Antwerpse balie zette zij zich in voor de toegang tot het recht. Als voorzitter van de Liga voor Mensenrechten en voorzitter van de vzw Nansen probeert zij een stem te geven aan diegenen die daar nood aan hebben.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS