29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
int(5)
13.30 - 15.00
GORILLA 2

VOLZET - F*Q GDPR: uw meest prangende vragen beantwoord

In deze sessie, die het sluitstuk vormt van onze campagne GDPR-wijzer, staan uw vragen centraal waarmee u als verwerkingsverantwoordelijke nog worstelt in uw beroepspraktijk.

Sinds de GDPR in werking trad op 25 mei 2018, is het privacy-landschap drastisch veranderd. Ondernemingen moeten hun ‘privacy huishouding’ op orde brengen en tijdens de verwerking van persoonsgegevens allerlei (nieuwe) verplichtingen naleven.

We stellen vast dat de GDPR daadwerkelijk leeft binnen de advocatuur en dat er al belangrijke inspanningen zijn geleverd met het oog op haar naleving. Toch roept de concrete implementatie ervan nog steeds veel vragen op bij advocaten. Daarom hebben we in oktober 2021 de campagne ‘GDPR-wijzer’ opgezet. Met die campagne informeerden we de advocaat over deze regelgeving en de concrete beslissingspraktijk van onder andere de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Marktenhof. Daarnaast boden we hen concrete to do’s, praktische richtsnoeren en templates aan.

In deze sessie, die het sluitstuk vormt van onze campagne GDPR-wijzer, staan uw vragen centraal waarmee u als verwerkingsverantwoordelijke nog worstelt in uw beroepspraktijk.

Bezorg ons per mail uw vraag of vragen op voorhand en ontvang op het congres van privacy-experten een pasklaar antwoord! Formuleer uw vraag zo concreet mogelijk, dan kunnen we u ook een gedetailleerd antwoord geven.

OVER DE SPREKER

Anouk Focquet

Anouk Focquet is advocaat gespecialiseerd in data protection. Zij adviseert cliënten rond complexe data protection vraagstukken en staat hen bij voor de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarnaast is ze DPO van de OVB. Zij is co-editor van het boek Gegevensbescherming in de praktijk (Intersentia).

OVER DE SPREKER

Erik Valgaeren

Erik Valgaeren behaalde zijn licenciaat rechten aan de KU Leuven in 1990 en een LLM aan de universiteit van Chicago in 1991. Hij studeerde IT management aan de VUB in 1999 en behaalde een postgraduaat data analytics in 2020.

Hij is actief als advocaat sinds 1992: eerst een jaar aan de balie van New York, nadien aan de Nederlandstalige balie van Brussel en in 2018 aan de balie van Luxemburg. Hij is als bestuurder van de OVB bevoegd voor digitalisering en GDPR.

OVER DE SPREKER

Anke Verpoorte

Anke Verpoorte is sinds begin 2019 werkzaam als jurist bij de OVB om er de interne GDPR-compliance te verwezenlijken. Daarnaast ondersteunt ze de advocaten en de balies bij hun verplichtingen. In 2021 heeft ze samen met de DPO een campagne genaamd ‘GDPR-wijzer’ opgestart over de praktische implementatie van de GDPR binnen de advocatuur. Ze behaalde ook een certificaat voor DPO.

OVER DE SPREKER

Stijn Tutenel

Stijn Tutenel is advocaat aan de balie Limburg sinds 2008 en vennoot bij ConSenso Advocaten, gespecialiseerd in ICT / IP. Hij heeft een bijzondere interesse in nieuwe technologieën en de raakvlakken daarvan met zijn andere passie, het recht.

OVER DE SPREKER

Olivier Sustronck

Olivier Sustronck is advocaat, gecertificeerd DPO en ISO27001 auditor en heeft ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen bij de oppuntstelling met de GDPR, bij het opstellen van een veiligheidsbeleid en bij het analyseren van softwaretoepassingen op veiligheidsvlak en privacy by design. Hij is ook DPO bij tientallen ondernemingen en organisaties.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS