29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Podcast

Podcast: Multidisciplinair samenwerken, (stop) the one stop shop?

De advocatuur aanvaardt het netwerk en de kostendelende groepering als interprofessionele samenwerkingsverbanden. Associaties of vennootschappen die kosten en baten delen of waar kapitaal in geplaatst wordt dat niet van advocaten komt, zijn deontologisch verboden.

Bart Van Coile, gecertificeerd accountant en voorzitter van het ITAA (Instituut van belastingadviseurs en accountants), ziet meer en meer middelgrote accountantskantoren (met  3 à 400 medewerkers) die een eigen juridische afdeling hebben. De mensen van die juridische dienst gaan ook pleiten, de afdeling fungeert als een soort advocatenkantoor dat nauw samenwerkt met de accountants. Van Coile vindt dat een goede zaak en hij licht dat toe: als een cliënt te rade gaat bij een advocaat is er soms ook een advies nodig over bijvoorbeeld waarderingen. Daar kan de samenwerking met een accountant een meerwaarde betekenen voor de cliënt, aldus Van Coile, want door vroegtijdig samen een probleem aan te pakken kan er veel efficiënter worden gehandeld. 

Van Coile kijkt vol bewondering naar Frankrijk voor de SPE (la Sociéte Pluriprofessionelle d’ Exercice), een samenwerkingsmodel tussen advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren en accountants. Bart Van Coile is verheugd dat de Orde van Vlaamse Balies alvast het initiatief neemt om samen met andere beroepsgroepen na te denken over de mogelijkheden van multidisciplinaire samenwerkingen. Hij lanceert zelfs een oproep:

Ik wil liever nadenken over modellen die goed lukken in andere Europese landen, het is belangrijk dat we samen nadenken over dingen die we kunnen verbinden, voordat anderen dat opleggen aan ons.
– Bart Van Coile 

OVB-bestuurder Jan Meerts vindt het een goede zaak om te streven naar een samenwerking die het belang van de cliënt vooropstelt. Maar hij verkiest nog altijd een samenwerking waarin geen kapitaal geplaatst wordt dat niet van advocaten komt of samenwerkingen die geen associaties zijn omdat anders de specifieke onafhankelijkheid en de partijdigheid van de advocaat net als het bijzonder beschermde beroepsgeheim kan botsen met de controlerende functie die een accountant toch altijd heeft. 

 

Ik vind het alvast een prima idee dat het Instituut en de Orde samenzitten om maatschappelijke evoluties in kaart te brengen om te kijken hoe de belangen van cliënten die de beide beroepen nodig hebben het beste kunnen worden gediend.
– Jan Meerts

 

Bart Van Coile gaat daarin mee, het lijkt hem de evidentie zelve dat er bij de samenwerking met een advocaat duidelijke regels over onafhankelijkheid worden vastgelegd. 

Jan Meerts en Bart Van Coile gaven alvast een voorzet voor het debat hierover op het OVB Congres op 29 april. Jan Meerts modereert het debat en naast Bart Van Coile schuiven ook Els Steen, de voorzitter van het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ), Katrin Roggeman, de voorzitter van Fednot, mr. Marco Schoups en mr. Kathleen de hornois (Deloitte Legal) mee aan in het panel. 

Beluister hier alvast de podcast op Spotify >>

FacebookTwitterLinkedIn

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS