29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Podcast

Podcast met staatssecretaris Mahdi over de nieuwe migratiepolitiek

Als het van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi afhangt, is het nieuwe Wetboek over het migratierecht tegen het einde van deze regeerperiode een feit. Zijn medewerkers zijn nu al naarstig aan het schrijven aan de teksten. Dat geeft hij in de podcast Ten Gronde alvast mee aan OVB-woordvoerder Sofie Demeyer. De Vreemdelingenwet van ons land dateert al van 1980 en werd sindsdien meer dan 100 keer gewijzigd. Op het OVB Congres op 29 april debatteren we met een aantal experten en de staatssecretaris over de nieuwe Belgische migratiepolitiek. In de podcast heeft Sofie Demeyer het al over een aantal topics met de staatssecretaris.

Uiteraard kunnen we niet om de actualiteit heen en dus begin ik de podcast over de toestroom aan Oekraïense vluchtelingen. De OVB is alvast verheugd dat de advocaten zo snel duidelijkheid kregen over de manier waarop ze dossiers van Oekraïense vluchtelingen moesten aanpakken.

De staatssecretaris verzekerde mij dat zijn diensten echt het nodige doen om advocaten blijvend goed te informeren, onder meer via de helpdesk van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij beloofde dat ook de website nog verder wordt uitgebouwd zodat advocaten in deze materie hun werk nog beter kunnen doen. 

Toen ik aanhaalde dat de OVB het wel betreurt dat soortgelijke snelle en duidelijke informatie er niet kwam toen we er, in de tweede helft van augustus, samen met onze collega’s van Avocats.be om vroegen voor Afghaanse cliënten legde hij uit waarom dat toen niet echt lukte: in het geval van Oekraïne gaat het over de grootste vluchtelingencrisis sinds de tweede wereldoorlog, voor die vluchtelingen konden we zonder problemen, voor het eerst, de richtlijn van 2001 activeren waardoor de Oekraïense vluchtelingen automatisch bescherming krijgen. Dat schept duidelijkheid aan de vluchtelingen en aan de advocaten. Voor Afghanistan lag dat een pak moeilijker omdat de Europese Unie lang wachtte om in te schatten hoe tijdelijk of hoe definitief het Afghaanse conflict dan wel was en hoe we moesten reageren op de nieuwe politieke leiders. Dat maakte de situatie bijzonder complex. 

Ook nu wachten veel advocaten nog altijd op duidelijke informatie om mee te geven aan hun Afghaanse cliënten. Sammy Mahdi is zich ervan bewust dat dat veel rechtsonzekerheid met zich meebrengt. Daar lijkt verandering in te komen. Zo heeft het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen onlangs al een beslissing genomen over haar beleid voor Afghanen en volgt er allicht heel binnenkort nog een finale uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over die beslissingen van het CGVS.

“Het zou helpen als we daar snel wat meer duidelijkheid over krijgen zodat we ervoor kunnen zorgen dat de (Afghaanse) mensen die in onze asielcentra zitten snel kunnen doorstromen. Ofwel krijgen ze een verblijf en internationale bescherming in België ofwel niet, maar die duidelijkheid moeten de mensen zo snel mogelijk krijgen.”

– Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Positief is wel dat Sammy Mahdi, in vergelijking met zijn voorgangers, al veel meer stappen heeft ondernomen om het wetboek rond migratierecht te hervormen. Er wordt al jaren gepraat over een nieuw migratiewetboek waardoor Sammy Mahdi bij zijn aantreden als staatssecretaris dacht dat de eerste stappen voor die hervorming al waren gezet en dat hij het werk alleen nog moest afmaken. Groot was zijn verbazing dan ook toen hij hoorde dat het hele proces nog moest worden opgestart. Hij verloor geen tijd meer en riep een commissie in het leven die er werk moest van maken. Op dit moment wordt er volop aan de teksten gewerkt en die moeten vooral zorgen voor:

  1. een duidelijke structuur en een duidelijke opbouw
  2. heldere regels zodat het voor iedereen (de migrant, de advocaat, de rechter en de diensten die onder de staatssecretaris ressorteren) duidelijk is hoe de zaken in elkaar zitten
  3. snelle en efficiënte procedures

Staatssecretaris Mahdi wil efficiënte en kwaliteitsvolle procedures: 

“Wanneer je in België mensen hebt die een jaar moeten wachten om antwoord te krijgen op hun asielprocedure en wanneer de beroepsprocedures dan ook nog nodeloos ingewikkeld worden gemaakt, dan moeten we dat zien te vermijden… de kostprijs van het niet hebben van een helder recht loopt ook wel op.”

– Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Hij hoopt dat het nieuwe wetboek rond migratierecht er is tegen het einde van de regeerperiode (nvdr: 2024). Het afwerken van de teksten heeft hij zelf in handen, die zouden er tegen het einde van dit jaar moeten zijn. Het hangt dan van het verdere verloop van het politieke proces af of dat nieuwe wetboek afgeraakt tegen het einde van deze regeerperiode. 

Ontdek de podcast op Spotify >>

Op het congres bespreken we met een panel aan experten en de Staatssecretaris zelf hoe de nieuwe Belgische migratiepolitiek vorm zal krijgen. Mr. Luc Denys modereert het debat, daarnaast zitten ook Kati Verstrepen, Dirk Vanheule, Dirk Van den Bulck, Geert De Boeck aan de tafel.

Ontdek de sessie >>

FacebookTwitterLinkedIn

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS