29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN

Ligeca

OMBUDSDIENST CONSUMENTENGESCHILLEN ADVOCATUUR

Wat is Ligeca en wat doet deze dienst?

De Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur is een onafhankelijk orgaan in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, en de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur. 

De wet legt op dat consumentengeschillen in de eerste plaats buiten de rechtbank moeten worden opgelost. Bovendien laat ze toe dat een bepaalde sector of beroepsgroep een eigen instantie creëert die daarvoor instaat. Voor de Vlaamse advocaten is dat dus de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), die instaat voor de buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

De ombudsdienst is bevoegd om in alle geschillen tussen Vlaamse advocaten en hun consumenten-cliënten tussen te komen. Zij houdt daarbij rekening met het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Economisch Recht en de deontologische regels. Een klacht kan zowel door de consument als door de advocaat ingediend worden.

 

Kan u als advocaat ook terecht bij onze ombudsdienst?

Uiteraard, bijvoorbeeld voor invordering van onbetaalde erelonen. Dit kan tal van voordelen bieden nl:

  • voor de advocaat : snelle en goedkope invordering, aangezien deze procedure kosteloos is
  • voor de consument: geen bijkomende kosten, mogelijks afbetalingsregeling
  • voor beiden :na een minnelijke regeling, bestaat de mogelijkheid om de samenwerking verder te zetten

 

Hoe gaan we te werk?

Na ontvangst van de klacht, wordt er nagegaan of de klacht toelaatbaar is.

Als de klacht toelaatbaar werd verklaard, zal een lokale ombudsman aangesteld worden om na te gaan of partijen kunnen verzoend worden.

Als dat niet mogelijk is, volgt een niet-bindend advies.

Een klacht kan wel geweigerd worden als:

  • De klacht werd niet op voorhand bij de betrokken advocaat ingediend
  • De klacht wordt anoniem ingediend of de andere partij is niet geïdentificeerd of niet gemakkelijk identificeerbaar
  • De klacht wordt ingediend meer dan een jaar na de voorlegging van het probleem aan de betrokken advocaat
  • De klacht is verzonnen, kwetsend of eerrovend
  • De klacht gaat niet over een consumentengeschil met een advocaat
  • De klacht betreft de regeling van een geschil dat het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte
  • De behandeling van de klacht brengt de effectieve werking van de OCA ernstig in het gedrang

Tot op vandaag is de ombudsdienst ook niet bevoegd voor klachten tegen advocaten die een gerechtelijk mandaat bekleden zoals schuldbemiddelaar of bewindvoerder, of ook advocaten die pro deo werken.

Jaarlijks wordt er een verslag opgesteld, waarbij er een analyse van de klachten gebeurt en worden er ook aanbevelingen opgesteld naar de sector van de advocatuur.

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren of spreek me gerust aan op het congres binnenkort.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS