29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Strafrecht
Programma

Een sneller, menselijker en straffer strafrecht?

Het OVB Congres gaat in vier sessies dieper in op enkele actuele aandachtspunten in het strafrecht om na te gaan of ze stroken met de visie van de minister van Justitie voor een snellere, menselijkere en straffere Justitie. Wat is de gedragspsychologische impact van videoconferentie op de actoren in het strafproces? Waarop moet u vandaag letten als u optreedt in cybercrime-dossiers? We zoomen ook in een sessie in op de straftoemeting in het verkeersrecht. Moet de wetgever in verkeerszaken dringend opnieuw Beccaria ter hand nemen? Tenslotte komt het vernieuwde jeugddelinquentierecht aan bod.

Videoconferentie in straf- en jeugd(delinquentie)zaken en haar gedagspsychologische impact

Social distancing heeft de digitalisering van justitie een broodnodige duw in de rug gegeven. Ook videoconferentie maakt vandaag onlosmakelijk deel uit van haar arsenaal. Terwijl het gebruik van dat communicatiesysteem in de rechtszaal voorheen uitzonderlijk was, werd er bij aanvang van de coronacrisis volop mee geëxperimenteerd, zelfs zonder wettelijke grondslag. Al snel zagen nieuwe regels over het gebruik van videoconferentie het levenslicht. Toch is de aanwending ervan niet probleemloos, in het bijzonder in dikwijls gevoelige straf- en jeugd(delinquentie)zaken.

In deze sessie geven Joachim Meese, Laurens Claes, Miet Vanderhallen en Robert Horselenberg een kritisch overzicht van het normatieve kader over het gebruik van videoconferentie in straf- en jeugd(delinquentie)zaken en schetsen ze zijn gedragspsychologische impact op de actoren in het strafproces.

Ontdek deze sessie >>

Hot topics in cybercrime: een praktijkgerichte inkijk

Geen enkel crimineel fenomeen stijgt zo snel als cybercriminaliteit. In 2020 noteerde de politie 200% meer klachten dan het jaar ervoor. Er werden dat jaar 67.000 frauduleuze transacties uitgevoerd op basis van phishing-links voor een totaal nettobedrag van 34 miljoen euro. Nu cybercriminelen steeds meer slachtoffers in hun netten vangen, kan de advocatuur niet achterblijven.

In deze sessie belichten Catherine Van de Heyning, Mona Giacometti en Jan Kerkhofs, allen veelgevraagde sprekers met een uitgebreide expertise in cybercrime, verschillende aspecten binnen het groeiende domein van cybercriminaliteit aan de hand van concrete voorbeelden, zowel naar het fenomeen als onderzoek. Daarbij komen nieuwe vormen van cybercrime aan bod, dataretentie, samenwerking met dienstverleners voor de verkrijging van digitale bewijzen, en het gebruik en misbruik van cryptotechnologie.

Ontdek deze sessie >>

Loopt de straftoemeting in het verkeersrecht op wieltjes?

Volgens de 18e-eeuwse Italiaanse filosoof Cesare Beccaria is het beter om misdaden te voorkomen dan ze te bestraffen, en daarin speelt, zo stelt hij, niet de wreedheid van de straf een rol, maar wel het feit dat het onmogelijk is om haar te ontlopen.

Om dat doel te bereiken, zijn twee elementen van cruciaal belang: enerzijds glasheldere wetten, die proportionele, gematigde straffen vooropstellen die een diepe, bestendige indruk nalaten op daders en hun medeburgers, anderzijds onwrikbare rechters die de wetten strikt en voorspelbaar toepassen, zonder de beklaagde echter zijn rechten op verdediging te ontnemen.

Bij veel overtreders leeft echter het gevoel dat de straftoemeting in het verkeersrecht te streng is, terwijl door slachtoffers en hun belangenverenigingen dan weer wordt gepleit voor een verstrenging van de wet. Maar hoe zit dat nu echt?

In deze sessie laten zes politierechters (Luc Brewaeys, Paul Geukens, Sophie Lodewyckx, Chris De Roy, Helga Van de Put en Stijn Mannaert) hun licht schijnen over hun rol in de toepassing van de straffen en de veiligheidsmaatregelen voor verkeersmisdrijven, de impact daarvan op daders en slachtoffers, en de vraag of er in het verkeersstrafrecht al dan niet meer moet worden ingezet op alternatieve vormen van bestraffing. Stafhouder Els Koninckx modereert het debat.

Ontdek deze sessie >>

Jeugddelinquentierecht anno 2022: de essentie

In drie korte TED talks geven Dirk De Waele, Saskia Kerkhofs en Geert Decock hun visie op het jeugddelinquentierecht anno 2022.

Saskia Kerkhofs houdt het Jeugddelinquentiedecreet tegen het licht van de sms-wet en de doelstellingen van de minister van Justitie “sneller, menselijker, straffer”. Daarnaast vraagt ze zich af of het strafrecht nog wat kan ‘leren’ van het Jeugddelinquentiedecreet. Het jeugdrecht wordt namelijk vaak afgedaan als een flauw afkooksel van het strafrecht, maar is dat wel zo?

Dirk De Waele gaat in zijn lezing na of de de positie van het openbaar ministerie na de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van het jeugddelinquentiedecreet er versterkt uitkomt.

Tot slot gaat Geert Decock dieper in op de rechtswaarborgen in het jeugddelinquentiedecreet. Bij de totstandkoming van het decreet heeft de advocatuur steeds gepleit voor het versterken van de rechtswaarborgen voor minderjarigen: proportionaliteit, subsidiariteit, vermoeden van onschuld, recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter en recht op gespecialiseerde juridische bijstand. Maar wat is daarvan gerealiseerd? Waar staat onze beroepsgroep? Wordt de minderjarige steeds bijgestaan door een erkende en opgeleide jeugdadvocaat of primeert de vrije keuze? En waarom is de minderjarige alleen maar partij in het jeugdrecht?

Ontdek deze sessie >>

FacebookTwitterLinkedIn

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS