29/04/22 ELISABETH CENTER ANTWERPEN
Interview

3 voorzitters van de Jonge balies uiten hun enthousiasme over het programma

Sinds het voorjaar van 2021 was de Orde van Vlaamse Balies het congres al volop aan het voorbereidenwe legden het programma-in-wording op 28 september voor op een commissievergadering van de Conferenties Jonge Balies en we vroegen hen uitdrukkelijk om suggesties. Nu het programma bekend is, was Sofie Demeyer, woordvoerder van de OVB, wel eens benieuwd wat de Jonge Balies er uiteindelijk van vinden. Ze nam een interview af van Marie-Hélène Debaere, voorzitter Conferentie Jonge Balie Ieper, Peter Taffijn, voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie Brussel Nl en Arthur Verhaegen, voorzitter Conferentie Jonge Balie Limburg.  

Sofie: Merken jullie aan het programma dat we naar jullie geluisterd hebben?  

Mr. Verhaegen Zeker! Op de commissievergadering van de Conferenties Jonge Balies, eind september vorig jaar, zei ik dat ik het programma van het congres vrij theoretisch vond. Daarom had ik een suggestie gedaan om er iets actiefs van te maken of toch om mensen die met hun twee voeten in de praktijk staan eens aan het woord te laten. Het is dan wel leuk om te zien dat daar naar geluisterd werd en er nu een sessie georganiseerd werd over verkeersrecht, met verschillende politierechters die met elkaar in gesprek gaan over hete hangijzers in het verkeersrecht. Dat lijkt mij nog altijd een heel een interessante sessie die ik alleszins ga volgen.  

Mr. Taffijn Er zijn veel onderwerpen die niet zo mainstream zijn. Het goederenrecht bijvoorbeeld kan je tien keer per jaar volgen bij vijf verschillende aanbieders, ik heb er bijvoorbeeld al twee sessies over gevolgd. Maar op het congres komen onderwerpen aan bod die heel specifiek zijn en dat vind ik zeer aangenaam, zoals het multidisciplinair samenwerken en het omgaan met de media. Ik denk dat veel advocaten daar toch wel sessies over willen volgen omdat ze toch wel zeer onverwacht geconfronteerd kunnen worden met de media (nvdr: de echtgenote van mr. Taffijn is gerechtsjournaliste bij VRT NWS). Dat zijn volgens mij wel sessies die veel confraters zullen aanspreken.  

Mr. Debaere Ik vind het ook heel tof dat verschillende sessies door meerdere sprekers wordt gegeven waardoor mensen er echt hun aandacht zullen kunnen bijhouden, anders dan bij klassieke lezingen waarbij één iemand anderhalf uur spreekt. Ik zie bijvoorbeeld TED talks in een sessie maar ook heel veel andere sessies waarin er interactie is. Er zijn ook sessies die niet het puur juridische maar ook het gedragspsychologische aspect aan bod laten komen zoals in de sessie over het strafrecht, waardoor je toch een interdisciplinaire kijk op de zaken krijgt en dat vind ik wel leuk.   

Mr. Verhaegen We vinden het geruststellend dat de OVB ook wel luistert naar jongere advocaten, we hebben op de commissievergadering bepaalde suggesties gedaan en de OVB is daarmee aan de slag gegaan. Ted talks bijvoorbeeld, ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, dat werd daar toen opgeworpen, ik heb dat toen ook eens bekeken en ik zie dat die nu ook voorkomen in het programma. Het is toch wel leuk en ook belangrijk dat er niet alleen naar advocaten met een bepaalde anciënniteit geluisterd wordt maar ook naar de jongeren advocaten.  

De OVB deed nog een extra inspanning door het inschrijvingsgeld te verlagen voor advocaten die nog geen 10 jaar aan de balie zijn, op die vergadering eind september hadden jullie ook om een gereduceerd tarief voor jonge advocaten gevraagd, ik veronderstel dat jullie daar dan ook tevreden over zijn?  

 Mr. Taffijn Absoluut, in Brussel bijvoorbeeld zie je een tweedeling tussen de grote, Angelsaksische kantoren die alles betalen voor hun medewerkers, daar maakt de prijs niet zoveel uit. Maar je hebt ook heel veel kleinere kantoren waar de confraters het zelf moeten betalen, ik denk dat dat bij mijn collega’s van Limburg en West-Vlaanderen nog meer aan de orde is, dus ja, dat vind ik positief.  

 Mr. Debaere Ik vind dat de prijzen toch ook zeer correct bepaald zijn, zeker omdat er 6 opleidingspunten tegenover staan. Die financiële tegemoetkoming kan voor jonge advocaten net dat duwtje in de rug zijn om deel te nemen aan zo’n OVB-congres.  

 50 laatstejaarsstudenten rechten krijgen ook de kans om tegen kostprijs het congres bij te wonen, als zij het idee hebben om in de advocatuur te stappen kan het een uitgelezen kans zijn om contacten te leggen met advocatenkantoren en omgekeerd vinden advocatenkantoren er misschien een geschikte stagiair tussen: wat vinden jullie daarvan?  

 Mr. Verhaegen Ik vind het een heel leuk initiatief maar daarvoor komt het congres eigenlijk een beetje te laat, denk ik, ik merk hier in Limburg toch dat kantoren die een stagiair willen er eind januari toch al een aangenomen hebben. Het is inderdaad een uitgelezen kans maar het tijdstip is een beetje ongelukkig.  

 Mr. Taffijn Het is zoals Arthur zegt: dat is volop aan de gang op het einde van een kalenderjaar en het begin van het kalenderjaar, midden in het academiejaar dus.  

 Sofie:: bedankt voor deze feedback, dan breiden we onze uitnodiging beter uit naar alle masterstudenten of de studenten van de tweede master die al stilaan een stageplaats zoeken.  

 Mr. Debaere Ik vind het alleszins een goed idee want het brengt de balie dichter bij de studenten, het is ook een praktische benadering en ik denk dat het ook leuk is dat ze eens in contact komen met andere stagiairs die al aan de balie gestart zijn, het is een goed netwerkmoment voor de studenten.  

Welke onderwerpen van het congres spreken volgens jullie zeker de jongere advocaten aan? 

Mr. Debaere Het valt me op dat er heel wat vernieuwende topics zijn zoals cybercrime, crypto-activa, dat zijn zaken waarover je niet wekelijks uitnodigingen van studienamiddagen in je mailbox krijgt. Ik denk dat er heel veel topics zijn die jonge advocaten aanspreken. Zo is deontologie bijvoorbeeld ook heel actueel opgevat geweest, het is niet de klassieke deontologie over de vertrouwelijkheid van de briefwisseling maar het gaat veel ruimer dan dat. De toekomst van de advocatuur zit er in, GDPR…ik vind het echt een heel mooi aanbod aan sessies

Mr. Verhaegen Er is echt voor elk wat wils, jong en oud, ik denk niet dat iemand kan zeggen: er is geen enkel onderwerp dat mij aanspreekt. Als je het programma bekijkt moet je minstens drie onderwerpen vinden die je kunnen boeien.  

Komen jullie zelf naar het congres?  

Alle drie: (volmondig): Ja! 

En zijn er sessie waarvan jullie nu al weten: die willen wij zelf zeker volgen?  

Mr. Taffijn Ik ben nog niet ingeschreven, ik vond ook nog niet de tijd om het programma in detail te bekijken maar bij mij gaat de interesse sowieso uit naar de sessies die iets buiten het normale van een gewone studiedag liggen, die iets breder gaan 

Mr. Verhaegen Ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Mijn agenda is: in de voormiddag: Hoe onafhankelijk is de partijdige advocaat?  In de namiddag: Journalist: vriend of vijand? Puur uit interesse, ik ben geen strafpleiter, op zich kom ik heel weinig in aanraking met de pers maar omdat ik mij soms afvraag: “is dit wel gepast? Kan dit wel?” wil ik dat toch graag volgen. In de namiddag ben ik het natuurlijk aan mezelf verplicht om de sessie over de straftoemeting in het verkeersrecht te volgen (algemeen gelach). 

Sofie: Tja, als u het niet volgt zal niemand het volgen, denk ik, het was uw eigen voorstel! 

Mr. Debaere Ik had mij voorgenomen, in de voorbereiding van dit interview, om mij al in te schrijven. Maar een beetje onder het motto: kiezen is verliezen ben ik er nog niet helemaal uit. De voormiddag is voor mij nog wat onduidelijk maar ik denk dat ik in de namiddag ga voor de videoconferentie in straf- en jeugddelinquentiezaken zal volgen en dan het nieuwe erf- en relatievermogensrecht omdat dat iets is dat al op 1 juli in werking treedt. Het is al vaker gebleken dat dat die nieuwe boeken en dat nieuw burgerlijk wetboek toch wel altijd een uitdaging vormen, dus wil ik mij daar zeker op toespitsen.  

Ik vind het alleszins een heel fijn initiatief, de OVB was voor mij in het verleden, en dan spreek ik van uit de lokale balie, echt wel een ver-van-mijn-bedshow maar ik heb de indruk dat dit de laatste jaren flink verbeterd is en dat de communicatie en de uitstraling er op vooruitgaat.  

Sofie: Het doet me plezier dat jullie zo enthousiast zijn over het programma van het OVB Congres, steek met dat enthousiasme nu vooral uw confraters aan zodat ze ook zin krijgen om het congres bij te wonen.  

FacebookTwitterLinkedIn

OOK INTERESSANT

15.30 - 17.00
OKAPI 3

VOLZET - Loopt de straftoemeting in het verkeersrecht op wieltjes?

13.30 - 15.00
GORILLA 3

Video­conferentie in straf- en jeugd­(delinquentie)­zaken en haar gedrags­psychologische impact

10.30 - 12.00
OKAPI 3

Multi­disciplinair samenwerken: (stop) the one stop shop?

13.30 - 15.00
OKAPI 3

Hot topics in cybercrime: een praktijkgerichte inkijk

15.30 - 17.00
GORILLA 5

VOLZET - Crypto-activa: ongrijpbaar voor het recht?

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

WEBSITE BY OKAPPI x KOLOS